Den 15 mars beslutar Trafik- och renhållningsnämnden om Stockholms nya cykelplan ska skickas ut på bred remiss. Jag har fått några kommentarer (från icke-cyklister, kanske ska tilläggas) om att pengarna till infrastruktur för cyklisterna istället skulle läggas på andra trafikslag. Jag håller naturligtvis inte med, men hur mycket infrastruktur får man egentligen för en miljard?

Den 15 mars beslutar Trafik- och renhållningsnämnden om Stockholms nya cykelplan ska skickas ut på bred remiss.

Jag har fått några kommentarer (från icke-cyklister, kanske ska tilläggas) om att pengarna till infrastruktur för cyklisterna istället skulle läggas på andra trafikslag. Jag håller naturligtvis inte med, men hur mycket infrastruktur får man egentligen för en miljard?
Det beror säkert på hur man räknar, men jag sprang på ett gammalt nummer av Svevias tidning ”På väg” från december 2011 där det fanns en intressant principiell uträkning i ämnet.

Enligt På vägs uträkning räcker en miljard kronor till:

0,9 km tunnelbana
1.0 km motorväg i tunnel
1,1 km spårväg på Hamngatan i Stockholm
5 km banor för höghastighetståg
25 km Dubbelspårig järnväg i landsbygd eller bilväg i stadsmiljö
33 km motorväg på landsbygden
100 km bussbanor i stadstrafik
500 km gång- och cykelväg

Så i sammanhanget verkar det som att staden får mycket cykelväg för pengarna. Självklart kan den dyra t-banan när den är färdig transportera en mycket stor mängd människor, vilket gör att priset per transporterad person självklart sjunker.

För att få ned kostnaden per cyklist är det upp till oss att trafikera cykelvägarna, något jag är övertygad om kommer att hända ifall cykelbanorna byggs smart och säkert. Det sistnämnda måste vi nog låta politikerna få reda på hur vi cyklister vill ha det: skilda banor för cyklister, fotgängare och bilister.

Du kan själv läsa artikeln med uträkningen och få fler exempel på tidningens hemsida