När jag tog körkort lärde jag mig att det var viktigt att allt i trafiken är tydligt. Tydlig körning. Tydliga regler. Tydligt skyltat och tydliga vägar.

För cyklister gäller inte det här. Så här ser rondellen där jag bor ut:

Som synes löper cykelfältet ytterst i rondellen, motsols med övriga trafiken. Det ansluter till befintliga cykelfält, det är alltså bara att cykla in i rondellen precis som all annan trafik. Logiskt och enkelt.

Så här ser cykefältet ut i rondellen vid Karlaplan (klicka för större bild):

Fältet börjar mitt i rondellen. Man måste alltså lämna de anslutande cykelfälten när man ska in i själva rondellen och köra tvärs över körbanan, utan någon markering överhuvudtaget, för att komma in. Sen går cykelfältet medsols, alltså tvärs emot övrigt trafik. För att göra det extra tydligt inleds det med ett påbudsmärke, riktat åt andra hållet, med betydelsen:

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.

Jag förmodar att den som målade cykelfältet la banmarkeringen upp och ner, men frågan är fortfarande varför fältet ligger i mitten så att det är livsfarligt att komma in i /ur det. Varför ser inte cykelfälten i alla rondeller likadana ut?

EDIT: Nepp, banmarkeringen är inte upp och ner, fältet börjar där mitt i vägbanan och går åt fel håll. Det är alltså meningen.

Som cyklist måste man improvisera i stunden. Det är såklart livsfarligt.