Ibland lyfter vi Motormännen

Ibland lyfter vi Motormännen

Det är rätt lugnt på cykelfronten för Cyklistbloggen just nu - men vi unnade oss en flanörtur häromdagen och passade på att uppleva känslan av guldbro över huvudet.

Nytt guldtak vid Slussen

Vi snubblade dessutom över en motion till dåvarande Motormännens Riksförbund, nuvarande Riksförbundet M Sverige från 2018.

Motion 37

Kan tyckas lite inaktuellt att dra upp det nu, två år senare, men vi har ju stundtals kritiserat Motormännen. Nu tänkte vi försöka istället lyfta dem lite.

Motionen först, ni ser rubriken ovan, är en klassisk "cyklister är förjävla jobbiga"-text. Några exempel:

"I Stockholm har trafikborgarrådet enväldigt genomdrivit att cyklister, genom fantasifulla rundningar av trafiklagstiftningen, skall ha rent makabra rättigheter och befrias från elementära skyldigheter i samtliga trafiksystem."

Rent makabra rättigheter alltså.

"När det gäller cyklister har dessa blivit en ständig källa till irritation och för äldre, som jag med käpp, ren och skär skräck!"

Ständig källa till irritation.

Ja, ni fattar.

Men det är svaret från förbundsstyrelsen vi vill lyfta. De skriver bland annat:

"Samtidigt har möjligheterna till säker cykling på landsbygd inte sällan försämrats när landsvägar byggts om till för biltrafiken betydligt säkrare mötesseparerade 2+1-vägar. När cykelstråk har anlagts utmed dessa, mellan mindre orter och från kransorter in till regionala center, har det snabbt lett till ökad cykling och gång till gagn för miljö och hälsa. Fler studier visar på stora samhällsnyttor med ökad cykling.

Motormännen är alltså på samma sida som Cyklistbloggen när det gäller Trafikverkets ombyggnad av 2+1 vägar, som försvårar säker och trygg cykling. Eller direkt omöjliggör den.

"Kan fler trafikanter oftare välja cykel framför bil för sitt transportbehov, frigörs vägkapacitet för dem som av olika anledningar saknar alternativ, varför köer kan kortas, utsläpp minimeras och fysisk hälsa främjas."

och, här säger vi lite "kors i taket":

"Försök som har gjorts i Stockholm med omskyltning av tidigare enkelriktade gator till dubbelriktad trafik med cykel och moped klass 2 men fortsatt infart förbjuden för motorfordon, har inte visat på försämrad trafiksäkerhet men däremot kraftigt förbättrad framkomlighet för cykel, vilket är välkommet och eftersträvansvärt."

Eller i korthet, våren 2018 var alltså Motormännen odelat positiva till omskyltningen i Stockholm så att cyklister kan cyklamot enkelriktat.

Så, om man är snar att kritisera ska man vara snar att berömma. Även om det kommer två år senare.

Toppbild: Ambler's Texaco/Steve Walser Flickr CC BY-NC-ND 2.0