Det är kanske dags att summera, vad kostar egentligen en cykelbana, eller kanske snarare, varför verkar det kosta olika beroende på vem man frågar?

Ska man sammanfatta så är det ju lite som Jonas Eliasson säger i sitt svar, att det beror på vad man frågar efter.

Stockholms Stad räknade på cykelinfrastruktur, eller på vardagssvenska "cykelvägar". Det betyder att de räknar in alla sorters cykelvägar, såväl breda nyaanlagda cykelbanor som enkla ditmålade cykelfält. De räknade också bort kostnader i projekten som inte handlade om cykelväg. Jonas Eliasson gav ju exemplet i sitt svar igår, att om man gör en kombinerad gång- och cykelbana så räknar de bort gångbanan från kostnaden. De räknade också några cykelvägar dubbelt - när cykelkörfälten inte satt ihop - till exempel genom att gå på var sin sida av vägen. Det sänker såklart snittkostnaden.

Jonas Eliasson och Stockholms handelskammare räknade istället på rena cykelbaneprojekt, det vill säga inte "billighetslösningar" som Götgatan - eller cykelfält. Han skrev:

Att ha med t ex cykelbanorna på Klarabergsgatan är helt rätt om syftet är att redovisa hur mycket cykelinfrastruktur som staden lyckats skapa per krona – men inte om man vill redovisa vad det typiskt sett kostar  att bygga en cykelbana i ett eget projekt.

Så ska man koka ner det, Stockholms Stad svarar på frågan "Vad kostar det att bygga cykelinfrastruktur", Stockholms Handelskammare på frågan "Vad kostar det att bygga en cykelbana".

Bägge är relevanta och strikt taget finns det ingen motsättning mellan dem. Våra fem cent är randanmärkningar: Vi håller med om att det är konstigt att räkna vissa cykelvägar dubbelt. Samtidigt som vi också tycker det är konstigt att räkna bort "billiga" cykelvägar. Och vi tycker det är rimligt att räkna bort kostnader som inte gäller just cykelinfrastruktur, till exempel om man samtidigt också fixar en gångbana. Men det är ju åsikter.

Sett hur både Stockholms Stad och Jonas Eliasson svarat så är egentligen hela "striden" om vem som har rätt helt onödig, bägge svaren är i någon mening rätt och tillsammans ger de en bättre bild av vad det kostar att bygga vägar för cyklister. Vilket borde vara viktigast.

En grej vi dock ställer oss lite frågande till var att ställa kostnaden för "Cykelbanor" mot vad Cykelplanen från 2012 uppskattade. Där står:

Det blir olyckligt att ställa den siffran mot den för den dyraste formen av cykelinfrastruktur som finns - till exempel var "billighetslösningen" Götgatan ett av de prioriterade stråken som cykelplanen pekade ut. Men det var så det blev i skriverierna i samband med att Handelskammarens rapport släpptes.  Men även ställt mot Stockholms Stads siffror underskattar cykelplanen de faktiska kostnaderna.

Vi håller därför med Jonas Eliasson när han skriver att:

Men det är ändå ett stort problem att kostnaderna så ofta underskattas  tidigt i processen. Det är då man sätter strategier, principer och  utformningskrav; det är då man bestämmer övergripande budgetar, och  väger olika projekt (eller typer av projekt) mot varandra (...)

Vilket väcker frågan om det kanske är dags att revidera cykelplanen, som nu hunnit få sju år på nacken.

Slutligen slås vi av viljan hos bägge parter att ge svar och nyansera. Och vi återvänder till vårt första inlägg om det här, Cykelbanor kostar miljoner för mycket och konstaterar att det är synd att de media som tog tillfället i akt och skrev sensationsrubriker då, inte pallade med att skicka ut det där enkla massmailet för att få dem också.

Kanske nästa gång.

Läs alla tre inläggen:

Hur mycket kostar en cykelbana?

Hur mycket kostar en cykelbana - Stockholms stad svarar

Hur mycket kostar en cykelbana - Stockholms Handelskammare svarar