I går dök frågan upp hur många man egentligen får skjutsa på en lådcykel?

Förr i världen i Sverige såg alla cyklar nästan likadana ut: två hjul och plats för en förare. Idag är det inte så, antalet lådcyklar, eller passagerarcyklar kanske är ett bättre namn, har exploderat och fler och fler ser fördelen med att kunna ta med barn och packning  på hoj istället för i bil när man ska på utflykter eller ta sig till dagis.

Något som kan bidra till att trafiksituationen runt landets förskolor blir betydligt säkrare för barnen (läs till exempel hos DN: ”Föräldrarna största trafikfaran vid skolor”).

10396705713_2c832e64ba_zOk i Sverige? Foto: News Oresund/Flickr CC-BY 2.0, ”Cargo bike central Copenhagen”

Men får man det?I Trafikförordningens sjätte kapitel står det visserligen:

3 § På en cykel eller en moped får inte samtidigt färdas flera personer än cykeln eller mopeden är byggd för.

och en passagerarcykel är ju byggd för att ha med passagerare, oftast till och med med bälten till alla passagerare. Men paragrafen fortsätter:

När en cykel eller moped klass II har lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna får dock på fordonet färdas ytterligare
1. ett barn under tio år, om den som styr fordonet har fyllt femton år, eller
2. två barn under sex år, om den som styr fordonet har fyllt arton år.

vilket skulle kunna tolkas som att lagstiftaren menar att cykeln är ”byggd för” fler personer om det finns lämpliga säten och ekerskydd. Och att i sådana fall så får man ha med max ett barn över tio år, eller två barn under sex år.

**Det skulle innebära att man inte kan ta med en tioåring och en sexåring till exempel. Eller för all del två kompisar. **

Hela konceptet ”passagerarcykel” blir meningslöst eftersom lagstiftningen i så fall fortfarande utgår från en värld där en cykel har två hjul och bara en sadel.

Jag skrev till Transportstyrelsen, i går kväll, och fick svar nu på morgonen. Eloge till rekordsnabbt svar alltså.

Så här skriver de:

Om du tänker utifrån en vanlig cykel är väl reglerna lättare att förstå: Cykeln är byggd för en person. Utöver denna person är det tillåtet att ta med ett barn som inte fyllt 10 år om cykelföraren fyllt 15 år alternativt två barn som inte fyllt 6 år om cykelföraren fyllt 18 år. Man kan alltså färdas upp till 3 personer på cykeln som är byggd för en person under förutsättning att det finns lämpliga säten och effektivt skydd mot hjulekrarna.

So far glasklart. Vanlig cykel, maximalt tre personer.

Tänk dig nu en tandemcykel, inrättad för två personer, med en 18-årig förare och lämpliga barnsäten skulle alltså en fyra personers familj kunna färdas på tandemcykeln.

Då stämmer alltså tolkningen att om cykeln har flera sadlar så är den byggd för flera och då får man ta med så många. PLUS eventuella barn om man har lämpliga barnsäten. Vilket på en passagerarcykel skulle innebära att man får ta med sig så många passagerare som det finns platser för. PLUS eventuella barn i barnstolar.

Men Transportstyrelsen fortsätter:

Om en lådcykel verkligen är inrättad för transport av fler än en person är väldigt tveksamt, även om det finns spännband som nåt slags bälten för barn,  men bedömer man att den verkligen är verkligen inrättad för persontransport skulle man kunna ha avsett antal passagerare i lådan plus ytterligare barn i lämpliga barnstolar enligt ovanstående regel om att medföra ytterligare passagerare som är små barn. Dock finns en generell regel som säger att passagerare får inte tas med i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara uppstår. Förarens ansvar gentemot den trafikreglen skulle kunna prövas om polisen bedömer färden som farlig eller efter inträffad olycka.

bakfiets_kort_ff995

Jag är rätt övertygad om att de familjelådscyklar jag sett och testat lätt skulle bedömas vara inrättade för transport av fler än en person. De är betydligt stabilare och säkrare för barn än en tandemcykel till exempel. Och ”spännbanden” brukar vara samma typ av bälten som man också hittar i bilbarnstolar. Rejäla grejor alltså.

Transportstyrelsen konstaterar också att:

När det gäller användning av den här typen av lådcyklar med utrymme för barn gäller det, (oavsett vad som teoretiskt i extremfallet skulle kunna vara tillåtet) att den vuxne inte utsätter barnen för onödiga risker. Regelverket är inte anpassat till den här typen av cyklar, här gäller ju inte ens kravet på cykelhjälm för barnen då cykeln inte är tvåhjulig. Hoppas barnen har goda föräldrar som månar om deras säkerhet.

Det man kan konstatera är att företeelsen med passagerarcyklar är nya för Sverige och därför möts med viss skepsis hos dem som inte sett dem och testat dem i verkligheten. Inga konstigheter med det, jag var väldigt skeptisk innan jag fick testa cykeln Jeroen lånade i somras (läs mer nedan).

Vi gillar ju regler och säkerhet i Sverige så kanske vore det bra att förtydliga Trafikförordningen och varför inte låta lådcykelbranschen bemöta frågan gemensamt, till exempel genom egen certifiering? Det vill säga göra det tydligt vilka last/låd-cyklar som de bygger för passagerare, hur de gör det, och hitta någon form av standardsätt att göra det på.

Jag tror det skulle göra mycket till för att minska skepsisen i samhället, samtidigt som det skulle vara ett rätt bra sätt att göra hela idén känd i Sverige. Och på så sätt kanske bidra till en bättre trafiksituation runt landets skolor och förskolor.

Så, sammanfattningsvis: Ja, det är okej att skjutsa med passagerarcyklar som är byggda för det och man ska tillämpa samma försiktighet som man gör annars när man cyklar med barn. Le och vinka.

Läs också: Recension, en månad med lådcykel.