![](https://www.cyklistbloggeJag fick en ”blast from the past” när jag i förra veckan fick ett infall och sökte på ”Anita och televinken” på Spotify. Och jodå, en av skivorna fanns online i all sin genompräktiga Gullan Bornemark-perfektionism.
Men hur utbildas våra barn i kunskap om trafik i dag?

Jag fick en ”blast from the past” när jag i förra veckan fick ett infall och sökte på ”Anita och televinken” på Spotify. Och jodå, en av skivorna fanns online i all sin genompräktiga Gullan Bornemark-perfektionism.
Men hur utbildas våra barn i kunskap om trafik i dag?

När jag gick i skolan hade vi någon slags trafikdag när vi fick göra lite övningar med cykeln och följa efter fröken på en liten cykeltur. Dessutom kollade någon om det fanns reflexer, ringklocka och så vidare och att checklistan följdes. Då fick man en ”Säker cykel”-dekal. Vi fick även träffa polisen någon kväll som demonstrerade vilken skillnad det var ifall man hade på sig reflex eller inte.

NTF, som när jag var liten hade någon barnklubb med Anita & Televinken har i dag sajten ”Trafiken i skolan” som är ett stöd för pedagoger och lärare. Om deras utdrag ur läroplanen från 2011 stämmer är den senare bedrövligt luddig:

Läroplanen
Även i den nya läroplanen är rektor ansvarig för att integrera trafik. LP 2011 säger bland annat under rubriken Rektorns ansvar ”i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger”.

Under avsnittet Övergripande mål finns flera punkter där trafik och trafiksäkerhet kan vara en del:
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället
har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Observera andra stycket där ”trafik och trafiksäkerhet kan vara en del” (min kursivering). Skönt att låta rektorn själv läsa in trafiksäkhet i de övergripande målen ”lagar och normer, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, hållbar utveckling och hälsan, miljön och samhället”. Nej, det känns som trafiksäkerhet och -kunskap inte är särskilt högt prioriterat.

Men jag har förhoppningsvis fel. Vet ni hur det ser ut i skolan idag? På mina barns dagis har man inte snackat trafik i någon större utsträckning ännu, såvitt jag fått nys om.

I Holland har man trafikutbildning för barnen och 12-åringarna får göra ett trafikprov där de får cykla en sträcka på några kilometer. Kontrollanter längs vägen kollar ifall ungdomarna agerar rätt, och efter förrättad cykling får man ett diplom. För att ge en liten fingervisning om hur viktigt man tycker att det är delades exempelvis diplomen i Utrecht år 2010 ut av prinsessan Maxima. Hyfsat spännande att få ett diplom ur prinsessans hand för en 12-åring, misstänker jag.

Hur får era barn lära sig om trafiken?

Så här såg det ut i Utrecht, Holland 2010: