Så här brett:

(Sen tar det slut där borta vid de två parkerade bilarna…)