/ cyklaimedia

Högerregeln gäller också cyklister

Minns ni i somras då Göteborgsposten och Trafikkontoret i Göteborg fick det till att cyklister alltid har väjningsplikt när de kommer fram till korsningar?

I korthet så skrev GP:

Cyklister ska lämna företräde till andra trafikanter vid gatukorsningar om inget annat sägs.

och Trafikkontoret skrev i en PDF:

Lämna företräde till andra trafikanter när du kommer fram till en väg eller gatukorsning, om inget annat sägs.

Det framstod helt enkelt som att högerregeln inte gällde cyklister i korsningar överhuvudtaget.Vilket vore rätt märkligt – cykeln är ett fordon som vilka andra och cyklar man i blandtrafik, det vill säga inte på en cykelbana, och kommer till en korsning så borde högerregeln gälla för cyklister också. Alltså att man lämnar företräde till fordon som kommer från höger. Och att bilar, lastbilar, moppar whatnot, därför ska lämna företräde till också en cykel som kommer från höger.

Men läser man GP så skulle det alltså inte stämma.

Nu har vi fått bekräftat det vi redan visste, när jag mailar Transportstyrelsen så säger de att cykeln räknas som vilket fordon som helst när det färdas i blandtrafik och kommer till en korsning.

Det GP och Trafikkontoret gör är att de utgår från att cyklister alltid kommer från en cykelbana – då gäller andra regler. Men så är det ju långt ifrån alltid.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer