Dessa dagar har vi haft höga partikelhalter i Stockholm, mycket beroende på dammet från dubbdäcksförsedda fordon som virvlar upp i det torra väglaget. Men vad betyder höga partikelhalter? Är det farligt för hälsan att cykla?


Malin Täppefur, chef på SLB-Analys. Bild: SLB-Analys

Cyklistbloggen ringde upp Malin Täppefur, chef på Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-Analys). De mäter kontinuerligt luftkvaliten på fyra större gator i Stockholm: Norrlandsgatan, Hornsgatan, Folkungagatan och Sveavägen.– De höga halterna är temporära och friska människor får normalt ingen reaktion av de tillfälligt höga partikelhalterna. De gränsvärdena som finns är vi inte ens i närheten av att överskrida, säger Malin Täppefur.

Är du normalt frisk kommer du alltså inte att känna av de höga partikelhalterna alls. De som får problem dessa dagar har oftast redan problem med andningen.

– De som eventuellt reagerar på höga partikelhalter är exempelvis astmatiker som redan har en retning eller inflammatoriska symptom i halsen, säger Malin Täppefur.

Ska man då ställa cykeln och åka kommunalt under dagar med höga partikelhalter?

Man ska absolut inte sluta cykla dessa dagar! Det finns forskning som tyder på att kroppen vid motion som cykling blir starkare och mer motståndskraftig även mot sådana här luftföroreningar, säger Malin Täppefur.

Är man ändå orolig för de höga partikelhalterna – finns någon mask man kan ha på sig som skydd?
Svaret är: troligtvis inte. De minsta partiklarna är inte synliga för blotta ögat och den masken skulle antagligen behöva vara mycket tät och därmed svåranvänd. Särskilt för mig som har skägg.

Vill du verkligen komma undan de höga partikelhalterna tipsar Malin Täppefur om att du istället för de större huvudgatorna om möjligt väljer en parallellgata. Partikelhalterna är bara höga på de aktuella gatorna mellan husen.

som cyklist mår du bäst av att fortsätta cykla – även om det flaggas för höga partikelhalter.

– Du mår bättre av att du motionerar. Den effekten överträffar den minimala risk du utsätts för av luftföroreningarna i Stockholm, säger Malin Täppefur på SLB-Analys.

Läs även: