Efter vår post i våras om hur de enkelriktat det östra huvudstråket till Hammarby Sjöstad/Hammarbyhöjden fick vi frågor om hur kommunen kommit fram till lösningen.

För er som minns, eller som cyklar där, så innebar enkelriktningen och avsmalningen att cykelvägen gick från tre korsningar av vägen, till nio - för att ta sig rakt fram. Och då är korsande av bussgarageutfarter borträknade.

Så, vi skrev till kommunen och bad att få se underlaget eller utredningen. Det tog en månad innan vi lyckades få ett svar. Så här kommer det:

"Det finns ingen utredning utan detta är ett tjänstemannabeslut taget av ansvarig trafikplanerar.
Här har vi valt att prioritera gående på brons östra sida där det tidigare  varit väldigt trångt och upplevts som otryggt. Det är också på den sidan  som gående har målpunkter vid kontorshusen samt trappanslutning till  kajnivån. Visst vill vi gärna prioritera även cyklister men här har vi  gjort bedömningen att ni klarar er fint ändå."

De har alltså gjort bedömningen att cyklister klarar oss fint ändå. Jag tänkte att den cyklistbloggare är inte värd sitt salt som inte ändå vill förstå hur den bedömningen gjorts, av en plats där alla förutsättningar finns för att göra en riktigt bra huvudled både för cyklister och fotgängare. Men si. Svaret blev ett kortfattat:

"Jag har inget att tillägga till det tidigare svaret som du har fått."

Så, då vet vi. Någonstans på kommunen har något bara gjort bedömningen att det här är helt ok. Punkt.

Om det blir någon förbättring framöver? I maj fick vi ett kortfattat:

I dagsläget finns inga konkreta planer för västra sidan men vi kommer att se över även den sidan. Jag vet dock inte när.

Under tiden noterar vi att trafiken ändå fortfarande är strid i bägge riktningarna. På nu betydligt smalare yta.