Apropå att övergångsställen tas bort eftersom de är farliga för fotgängarna som inte ser sig för och apropå att ”ingen annan grupp” än cyklister bryter ”så frekvent mot lagar och regler”, som SVT skrev förra året, så skriver DN idag att:

nA----stan-hA----lften

Nästan hälften.

Men kom ihåg, alla är bilister:

– Det är få andra lagar som hälften av befolkningen bryter mot systematiskt, säger Rickard Cosini, kommunikationsansvarig på NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.

När en cyklist bryter mot lagen representerar hen alla cyklister. När hälften av bilisterna gör det, representerar de oss allihop.

Säger ju att cyklister inte kan trafikreglerna och därför sådan säkerhetsriskt!

— Mikael Larsson (@MrMickeLarsson) March 6, 2013

Det här är den första nationella hastighetsmätningen sedan 2003 och 3 miljoner fordon har registrerats. Jag hoppas lite att den här typen av statistik kan få två effekter: att hastigheten sänks och som cyklist, att vi kanske ser färre generaliserande uttalande i stil med dem från SVT.

(Länk om du har tillgång till DNs digitala version, 24 h länk om du inte har det) EDIT: Här finns publik länk.

EDIT: Undersökningen omfattade inte gator med 30 km/h som hastighetsbegränsning, men så här berättar polisen att det gick till för någon vecka sedan när de hade hastighetskontroll på Södermalm i Stockholm.