En annan sak med den där kartan från det där pressmeddelandet, är att den pekar ut Götgatsbacken som ett av de ”huvudcykelstråk” som alltså ska vara extra prioriterat för den planerade ”Cykeljouren” (och jag vill passa på att inflika att vi gillar att det kommer en cykeljour!). Grejen är att Götgatsbacken är gågata. Så här ser det ut:

Sträckan är ökänd, både bland cyklister och fotgängare som en riktigt dålig lösning för pendlingscykling i den mängd som faktiskt rör sig där. So, kan alltså en populär gågata också vara ett prioriterat huvudcykelstråk?

Jag är inte säker på att fotgängarna kommer omfamna idén…