Göteborg gör pop-up cykelbanor

Göteborg gör pop-up cykelbanor

Vi skrev ju häromdagen om att städer ute i (co)vida (GÖTLABORG!) världen anpassar trafiken genom att anlägga temporära cykelbanor. När biltrafiken minskar och kollektivtrafiken riskerar att sprida smitta är tanken att folk istället ska kunna gå och cykla säkert och att det därför är ett bra tillfälle att omdisponera ytorna. Tomma vägar blir cykelvägar helt enkelt.

I Stockholm har inget av detta hänt, här är toppförslagen istället slopad trängselskatt och parkeringsavgift, för att göra det lättare att ta bilen in i city.

Hyrcykel i Göteborg BIld av Ulrich Dregler från Pixabay

Men nu gör Göteborg slag i saken läser vi i ett pressmeddelande:

  • För att göra det enklare att cykla i centrala stan så föreslås att alla registrerade användare av det nya Styr & Ställ-systemet (som öppnar i maj) ska få cykla gratis en halvtimme varje dag. Eftersom nya Styr & Ställ även ska finnas i Mölndal förutsätter denna stimulansåtgärd – en gratis halvtimme – motsvarande politiskt beslut i Mölndals Stad.
  • För att öka framkomligheten för cyklister skapas tillfälliga cykelstråk, dels i bilkörfält, dels som cykelfartsgator. Exempel på tillfälliga cykelstråk kan vara Linnégatan och Engelbrektsgatan.
  • För att göra det mindre trångt för gående på särskilt populära gatuavsnitt och platser skapas tillfälliga cykelkörfält i gatan. Exempel på sådana gator är Kungsgatan på sträckan från Kaserntorget över ”puckeln” till Esperantoplatsen, Södra Larmgatan förbi Grönsakstorget, korsningen Landsvägsgatan-Linnégatan samt området Plantagegatan-Prinsgatan.

Intressant är sista punkten, att öka utrymmet för fotgängare genom att flytta ut cykeltrafiken i vägbanan.

Vi är lite förvånade över att Göteborg, som väl inte framstått som någon cykelstad tidigare, tar täten och det ska bli spännande att se hur det blir. Ni som cyklar i Göteborg får gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet.

Och vi förvånas över att det är så tyst från Stockholm. Kanske tycker kommunen att den redan är en tillräckligt bra cykelstad?

Vi avslutar med stämningsbilderna från Slussen.

Välkommen in i Coronamolnet
Ingen risk för Corona här. 

Toppbild: Pasi Mämmelä från Pixabay