Gör en insats för vetenskapen!

Amanda Mörk studerar Geografi och samhällsplanering och ska skriva C-uppsats. Hon har valt att skriva om Stockholm och cykling, ett lysande val tycker vi. Det behövs mer skrivet om cykling i huvudstan.

[![267333555_d8d1300c0c](/content/images/2013/11/267333555_d8d1300c0c.jpg)](/content/images/2013/11/267333555_d8d1300c0c.jpg)Foto:Science buzz!!! by [Unhindered Talent](http://www.flickr.com/photos/nicmcphee/267333555/sizes/m/in/photolist-pC9Xe-qLN98-wRSqc-y28fo-y3DhB-zTFfW-A7iYt-4jXePX-4qHhot-4qHi8v-4qMmY3-4qMn5s-4wbE2e-4G2ErP-4NyEAA-53MAYm-5dJvAF-5iQ25D-5nyzRZ-5nCQch-5AyYkD-5HXb2t-6cimZx-6d8r3j-6EWDbe-6PPXq4-6Uxqpt-7mxz5m-7xn2Dg-7xqQth-dL31BR-7Ee6hi-b9KZ1X-9oWDWB-892P4H-892P2Z-7JhcvS-gyQ5yL-bE64Jq-htyQFY-cnPwx9-96eij5-96bj9M-96ekA5-96bjCz-hhU7Mx-bF9ijo-8964Bs-892PkK-9Lrxt5-7UK3Ry/)/Flickr [CC BY-SA 2.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)
I sitt arbete har hon tagit fram en enkät som hon vill ha hjälp med. Så, Stockholmscyklister, hjälp vetenskapen! [Svara på enkäten här]( https://www.surveymonkey.com/s/26CKKKV).