Framkomlighet för cyklister är inte så viktig

Uppdaterad: Det har skrivits en del om Fortums haveri kommunens haveri i Hjorthagen i Stockholm. Där de helt mätte fel och upptäckte när allt var klart att de lyckats dra cykelvägen rätt in i gathörnet:

Oops, det var visst ett hörn ivägen.

Effekten blir att cyklister får köra ut i vägbanan till vänster, samtidigt som de simultant håller koll både åt höger, där det är en utfart, och över vänster axel, där biltrafiken kommer.

Från andra hållet upptäckte de att, tja, cykelvägen låg på fel sida av vägen. Därför hittade de på en egen lösning där cyklister får en refug och en typ 45-gradig sväng över vägen. Eller 90 om man ska cykla korrekt:

Anywhoo, vill ni läsa mer om det här hittepåt, finns artiklar skrivna:

Förvirrande ny ”lösning” på hånade cykelbanan (Direktpress)

Knasig cykelbana i Hjorthagen – ”nära att smälla varje dag” (Direktpress)

Vi tänkte ägna oss åt en annan aspekt på den här fantastiska vägplaneringen: Framkomligheten.

Så här går det till att cykla från Jägmästargatan, som gatan heter, in mot city:

Jag fick öka hastigheten med 400% för det är toktråkigt att kolla på över fem minuter cykel. Man passerar alltså sju, inte alltid synkroniserade, trafikljus, en korsning med väjningsplikt och på ett ställe byter gång- och cykelvägen plötsligt plats med varandra. Och man måste köra kors och tvärs – vägen är långt ifrån rak. Nu har jag inte klockat grön respektive rödljusperioderna. Möjligen skulle det vara intressant också.

Här är exakt samma sträcka med bil. I normal hastighet.

Med bil är det fyra synkroniserade trafikljus och vägen är i princip rak hela sträckan. Vi fick rött vid två tillfällen, men det blev grönt nästan omedelbart. Det är lätt att hitta och lätt att begripa. Det här är ingen gammal väg, den är precis nybyggd. Det här är ju lite generellt hur cykeltrafik ”planeras”. Det är inte unik för Hjorthagen.

Fundera lite över framkomlighet och hur den påverkar valet av färdmedel. Vilken av vägarna skulle du välja att ta till och från jobbet eller skolan varje dag?

Om du fick välja?

FOTNOT:

Efter tidigare korrespondens med kommunen fick vi intrycket att det var Fortum som planerat sträckan. Fortum meddelar istället att:

Kommunen har skickat oss ritningen för hur cykelbanan ska se ut och Fortum har byggt enligt den ritningen. Lösningen är alltså beslutad av kommunen, inte av Fortum, och vi har inget inflytande över den.

Det är helt sant att det återstår viss målning, precis som de skriver nedan. Men det är just målning (t.ex. röd färg på asfalten vid cykelövergången), och det är ju inte avsaknaden av sådana detaljer som ditt inlägg handlar om.

Som en parentes kan jag nämna att det här är en provisorisk lösning från stadens sida, eftersom de ska fortsätta detaljplanera området. Men den vidare processen är Fortum inte involverade i överhuvudtaget, vårt nya kraftvärmeverk är färdigbyggt.

Läs alla inblandades version här:

Vi reder ut: Därför blev cykelbanan i Hjorthagen ett fiasko (Direktpress)