Det här är det konstigaste jag läst. Det är tidningen Vi Bilägare som tycker det känns relevant att lyfta fram fotgängare som luftförorenare:

fotgängarna
Joråsåatt. De vill gärna lyfta fram hundar också:

Hund

Så, sälj hunden och sluta gå. Kör mer bil. För naturen!