/ Vi bilägare

Fotgängare och hundar är trafikens miljöbovar

Det här är det konstigaste jag läst. Det är tidningen Vi Bilägare som tycker det känns relevant att lyfta fram fotgängare som luftförorenare:

fotgängarna
Joråsåatt. De vill gärna lyfta fram hundar också:

Hund

Så, sälj hunden och sluta gå. Kör mer bil. För naturen!

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer