[![Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius](/content/images/2015/01/tallkrogen_cykelbana-500x349.png)](/content/images/2015/01/tallkrogen_cykelbana.png)Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius
Staden gör det igen! Bygger nytt och fint och glömmer fullkomligt bort att rita in cykelbanor. Staden ska bygga en ny ishall i mina hoods, Tallkrogen. Trevligt, kul och bra på alla sätt.

Markanvisning nybyggnation av fullstor träningshall för skridskoåkning och bandy i Tallkrogen. http://t.co/3PbWpSnJFL pic.twitter.com/iMYOfjV0n6

— Stockholm & Projekt (@SthlmProjekt) January 23, 2015

Men vänta, efter en liten närmare koll, vad hände med den prioriterade cykelbanan som gick där? Men hoppsan, plötsligt fanns det inte ens med på ritningen längre.

@SthlmProjekt hur ska ni göra med befintlig cykelbanan. Den finns en med på planen på insyn… Helt raderad..

— Mikael Ordenius (@mikaelordenius) January 23, 2015

[![Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius](/content/images/2015/01/tallkrogen_cykelbana-500x349.png)](/content/images/2015/01/tallkrogen_cykelbana.png)Planen och den nuvarande cykelbanan. Bild: Mikael Ordenius
Är det verkligen så, ännu i 2015 att lösningarna för cyklister ska komma på undantag och uppstuds, kanske i efterhand? [Igen?](https://www.cyklistbloggen.se/2014/10/stolpar-i-nybyggt-pendlingsstrak/ "Stolpar i nybyggt pendlingsstråk") Och [igen](https://www.cyklistbloggen.se/2014/10/varfor-blir-det-alltid-fel/ "Varför blir det alltid fel?")?

Från Exploateringskontorets Tjänsteutlåtande:

En ny avfart från Nynäsvägen till hallen och en ny gångväg till Tallkrogens tunnelbanestation anläggs för att minimera biltrafiken till omkringliggande bostadsområde. Cirka 50 bilplatser anordnas i anslutning till hallens entré samt en större cykelparkering.

Ny avfart från Nynäsvägen och 50 parkeringsplatser för bilar. Ny cykelparkering också, gubevars, men inte ett ljud över hur man ska komma dit på sin cykel.

Mikael Ordenius har kontaktat staden och fått svaret att det är fel bild (!) som ligger i tjänsteutlåtandet. En gissning är att cykelvägen dras runt ishallen, ungefär som idag. Sikten runt det norra hörnet ska lösas genom god marginal till byggnaden så att kurvan inte blir så snäv.
Man har också diskuterat att låta cykelbanan gå längs med Nynäsvägen, men det uppstår problem att cykelbanan får en höjdskillnad upp på avfarten, att det blir två vägkorsningar på väg ner södergående cykelväg.

Att ingen på staden reagerar när det blir märkligt dragna cykelvägar verkar gå igenom redan på planeringsnivå, symptomatiskt och rätt tragiskt.

Nu ska Exploateringskontoret (som kanske inte har världens bästa track-record) ta beslut i frågan den 29 januari. Vi ska försöka få svar på hur de tänker här och även pressen verkar intresserad.

Det var väl inte det snyggaste bygget "@StockholmDirekt: så ska Stockholms första bandyhall se ut @StockholmDirekt http://t.co/3rlRSVRu5h"

— Andreas Jennische (@a_jennische) January 23, 2015

Vi fortsätter följa fallet.

Tack till Alvin Lindstam, Mikael Ordenius och Krister Isaksson för tipset.