En sänkning av maxhastigheten för bilarna i stadstrafik till max 30 km/h i princip skulle reducera antalet döda till noll, menar tre trafikforskare i Lund. Lägg därtill bättre samspel i trafiken mellan fotgängare, cyklister och bilister. Finns någon anledning till att inte sänka hastigheten, undrar vi?

Att bilar ska få köra max 30 kilometer i timmen i stadstrafik. Det är ordinationen som trafikforskarna Andras Varhelyi, Åse Svensson och Christer Hydén ger efter att ha studerat de senaste årens forskning om hastigheter och hållbarhet. Forskarna har också analyserat fotgängarolyckor och de menar i sin pressrelease att en sådan sammanställning aldrig gjorts tidigare.

Det handlar om att sänka farten i tätortsmiljöer där bilar, fotgängare och cyklister interagerar. Att bara sätta upp 30-skyltar räcker inte, utan man måste förändra trafikmiljön och kanske även fordonen, menar forskargruppen.

Att sänka till 30 skulle göra att alla fordonsgrupper skulle samspela bättre. Det gagnar framför allt fotgängar och cyklister.

– Bilförares benägenhet att väja gentemot cyklister är starkt hastighetsberoende. 70 procent väjer vid 30 km/h och under. Det finns ingen väjningsplikt för bilförare vid cykelöverfarter, men vid låga hastigheter uppstår de spontant, säger Andras Varhelyi och tillägger:

– Vid låga hastigheter kan man plocka bort de flesta trafiksignaler, då människan är mycket effektivare i samspel med varandra än med styralgoritmer. Vidare tar bilarna mindre plats eftersom de behöver kortare avstånd mellan varandra. Dessutom minskar bullret proportionerligt. Utsläppen kan på sikt bli väsentligt lägre när väl fordon tas fram med en prestanda som är anpassade till stadens krav på låga hastigheter. Den enda minusposten är att det tar något längre tid att färdas.

Nå, skulle man plocka bort rödljus och andra stopp så misstänker jag att det kanske skulle gå lika snabbt att köra bil i alla fall. Dock medger forskarna att dagens bilar är utsläppsmässigt optimerade för att köra mellan 50 och 90 km/h. Här skulle elhybridbilar kanske kunna vara ett bra alternativ.

Enligt tidningen Ny Teknik, som intervjuat forskarna, har Trafikverket lagt fram ett förslag om att sänka farten i tätort till 40 km/h (PDF-länk). På frågan varför Trafikverket inte föreslog 30 km/h på en gång skräder professor emeritus trafik och väg, Christer Hydén, inte på orden.

– Trafikverket har fegat ur, svarar Christer Hydén. De vågar inte göra en så radikal sänkning som behövs.

UPPDATERAT:
Några som ställer sig aningen skeptiska är försäkringsbolaget IF som på sin blogg undrar om 30 km/h är rimligt.

Som försäkringsbolag vill vi naturligtvis bidra till att minska olyckorna i trafiken. Problemet med generella förslag av det slaget är att kritiken flyttar fokus. Om exempelvis en autostrada som Stadsgårdsleden i Stockholm skulle få 30 km-gräns blir efterlevnaden si och så. 30-gränsen kan då uppfattas som ett “dumt förbud” istället för en säkerhetsåtgärd.

Forskarna vill nu gärna prova sina rön i större skala i en stad och välkomnar intressenter.
Själv tycker jag det låter behagligt ifall det skulle bli 30-gräns. Kombinera det med mer plats åt cyklister och fotgängare och mindre för bilarna (och smarta transporter) så har vi en mycket mer angenäm trafiksituation i våra städer. Vad tycker ni?

Andra som skrivit om pressreleasen är På Väg, Ny Teknik, försäkringsbolaget IF och DN. Läs gärna Erik Stigells gästkrönika ”Gör inget förhastat Trafikverket! Sänkt bashastigheten till 30.” hos Cykelsmart.

Tipstack till Johan Lindbergh.