Svensk försäkring, som är en branschorganisation för försäkringsbolagen, är oroliga för oss cyklister:

Redan i dag står cyklister för en tredjedel av de som skadas allvarligt i trafiken, enligt Trafikverket. Cirka 80 procent av cykelolyckor är i dag singelolyckor.

Att cyklingen ökar är illa, känns det som när man läser texten som inleds med:

Starka politiska krafter driver på att svenska folket i ökad utsträckning ska cykla istället för att åka bil

Ohhh, starka politiska krafter! De vet inte vad de gör! Folk kommer dö i drivor! Låt dem fortsätta åka bil, det helt säkra och trygga sättet att flytta runt människor! För att inte tala om inkomstdrivande för Försäkringsbolagen.

Men om folk nu ändå envisas med att utsätta sig för livsfara på cykel (och inte betala obligatoriska trafikförsäkringar), vad ska göras?

Vill cyklisten begränsa denna ekonomiska risk bör en olycksfallsförsäkring tecknas. Samhället bör tydligt informera om detta förhållande.

Dags alltså för starka politiska krafter att hjälpa till att ge försäkringsbranschen mer pengar. Ja, och städa cykelvägarna också, om ni hinner.