Det rådde viss osäkerhet, är det okej att stanna i cykelfält?

sk--rmdump011Verboten.

Eller om man så vill, Trafikförordningen, 3kap §53 st 7.

Så. Då vet alla.