/ regler

Förbjudet att stanna i cykelfältet

Det rådde viss osäkerhet, är det okej att stanna i cykelfält?

sk--rmdump011Verboten.

Eller om man så vill, Trafikförordningen, 3kap §53 st 7.

Så. Då vet alla.

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer