Det är inte bara i innerstan som det ställs stolpar i vägen. Det här är en g/c- (gång/cykel) bana längs Täbylundsvägen i Spånga i slutet av en nerförsbacke:

BO6nL8FCcAEGnLLFoto:Daniel Blomskog / Twitter

Den här typen av planering är inte ovanlig, som alla Stockholmscyklister vet. Cykelfälten dras där det finns utrymme över, cyklister förväntas ha ständig koll och säkerheten ligger alltid långt ner på priolistan.