När man talar om trollen, alltså undersökningar och någon form av fakta bakom vad som orsakar cyklistolyckor, förutom att det mest är cyklisternas eget fel alltså, så kommer det ännu en undersökning.

Denna från Trafikverket, som TV4 valde att rubricera så här:

Screen Shot 09-22-14 at 11.33 AM

Men vi förstår såklart vad de menar. Fler cyklister än bilister skadas i trafiken. Och det är ju inte bra. Att cyklister skadas alltså.

Det som har hänt är att Trafikverket har gjort en undersökning bland landets sextio största kommuner. Och det de kommit fram till är inga nyheter för er som läst VTI’s och MSB’s forskningsrapporter, men kanske för en och annan cykelpolis:

Åtta av tio olyckor där cyklister skadas allvarligt är singelolyckor. Som vanligaste orsak till just singelolyckor anges, i 44 procent av fallen, brister i drift och underhåll.

Man gjorde en enkät bland kommunerna och kom fram till att bara nio av de sextio skötte sina cykelvägar hyggligt. Enligt SvD tillhör Stockholm dem som bedömts ”ha mindre god kvalitet på drift och underhåll av cykelvägar”.

Så här säger Trafikverkets utredare Johan Lindberg till SvD.se:

– När det gäller säkerheten för cyklister tror jag att samhället är inne i en mognadsprocess där man ser att vi måste sköta om och lägga mer omsorg på cyklisterna och cykelvägnätet. Det är också kopplat till att kommuner och alla i samhället vill se ökad cykling, och för att möjliggöra det är det viktigt att den cyklingen blir säker, säger Johan Lindberg.

Dags att låta Nollvisionen omfatta även cyklisterna alltså. Nollvisionen var ju lite unik i världen i det att den erkände att trafikanter kan begå misstag och att infrastrukturen bör utformas med det i bakhuvudet.

Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte.

Kanske dags även för att nästa ”Dödens väg” som utses är en cykelväg?

Jag har inte sett undersökningen än, den verkar inte lagts upp på Trafikverkets webb än, men när den dyker upp så kommer en länk här.

Läs mer hos SvD.se:”Cyklister allvarligt skadade av dåliga cykelvägar”

och Aftonbladet: ”Kommuner missköter cykelvägar

Här är direktlänk till de två andra forskningsrapporterna som gjorts:

VTI: Statistik över cyklisters olyckor

MSB: Skadade cyklister – en studie av skadeutvecklingen över tid (pdf)