Senaste åren har tidningarna flera gånger skrivit att cykelolyckorna ökar, ibland med tillägget att det nu är ”fler cyklister än bilister som vårdas på sjukhus”. Det är såklart bra att det äntligen sätts fokus på cyklisters trafiksäkerhet. Men. Bilden som målas upp är en allt mer livsfarlig trafikmiljö där fler och fler cyklister dör och svårt lemlästas som flugor. Stämmer det?

"Damn Lies and Statistics" Foto: animm/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)Statistik, inte alltid självklart. ”Damn Lies and Statistics” Foto: animm/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Jag har fortfarande inte sett något som visar att olyckorna faktiskt ökat. När undersökningarna kom, under 2013, handlade det snarare om att antalet cykelolyckor var underrapporterade. Det var helt enkelt så att olyckor skedde, men de som mätte fick inte reda på det.

Det skulle betyda att antalet olyckor kan ha varit konstant, men att man nu faktiskt mäter dem.

Efter veckans heluppslag i DN, drog jag mig till minnes att SvD skrev om det för några år sedan. Och japp, med en rubrik bestående av citat från framstående bloggare: ”Det krävs mycket av cyklister”, säger MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, sommaren 2013 att:

Enligt officiell statistik blir bara 300 cyklister per år allvarligt skadade. Men nya siffror visar alltså att det är fler än tio gånger så många.

– Det är ju ett jätteproblem. Det är faktiskt fler som söker vård efter cykelolyckor än efter bilolyckor. Den officiella statistiken ger en felaktig bild, säger Jan Schyllander, olycksutredare på MSB.

Anledningen är att Trafikanalys, myndigheten som är ansvarig för den officiella statistiken, inte baserar siffrorna på sjukvårdens register utan bara på polisens rapporter. Och det är långt ifrån alla cykelincidenter som kommer till polisens kännedom.

Sedan 2003 har man därför arbetat med STRADA – ett system som både innehåller polisens rapporter och rapporter från anslutna sjukhus. Och tittar man på statistiken så ökar antalet rapporterade cykelolyckor i samma takt som sjukhusen ansluter sig:

11060463_10205466272271433_1850523626239589827_n

Ser ni? De blå staplarna är antalet sjukhus som berättar för STRADA när de får in skadade cyklister. Linjerna är antalet skadade. Och när det gäller ”lindrigt skadade” så stiger det i kapp med att sjukhusen ansluter sig. Fler sjukhus som lämnar statistik, desto bättre bild får man av olyckorna. Men det betyder alltså inte att de faktiskt ökar.

Men allteftersom tiden går har det där med att det snarare har med mätning att göra, än fler olyckor, börjat trilla bort. Och 2015 har det en förmåga att i media beskrivas som en faktisk ökning. Att det helt enkelt har blivit farligare att cykla. Och vem vill ge sig ut i trafiken på hoj då?

I DN i veckan resulterade det i frågan ”Varför ökar då trafikolyckorna där cyklister far illa? Finns det något enkelt svar?”.

Screen Shot 04-02-15 at 05.52 PMDN 1 april 2015

Rätt fråga hade varit ”Varför ökar då trafikolyckorna där cyklister dör”, för där finns faktiskt en ökning. Men tittar man på statistiken över många år, så är det snarare förra året som sticker ut:

dA----dade-cyklister-2
Källa: Fredrik Jönsson.

Ser ni sista ”blippen” på blå linjen? Det är 2014. Antalet dödade cyklister har i princip minskat konstant sedan 1988 och tittar man i grafen så hände ungefär samma sak 1997-1998, alltså att ett år stack ut. Det man kan fråga sig är varför 2013 blev så oerhört låg. Det kan vara så att det handlar om slumpen. Det kan vara så att trenden med minskat antal dödade cyklister brutits. Men det kommer vi inte veta förrän om ett par år.  Det är extra känsligt eftersom det handlar om så små siffror. 2014 var det lite över 30 cyklister i Sverige som dödades i trafiken. 2012 var det lite under 30, men i statistiken ser det rätt mycket ut.

”Fler cyklister vårdas på sjukhus än bilister” säger också bland annat försäkringsbolaget IF. Stämmer inte det? Jo, om man ser till statistiken. Det skrev bland annat Sveriges Radio om i höstas och det fick Göteborgs ”cykelpolis”, Thomas Åsenlöf att säga:

– Det är lite laglöst land och så känner folk som cyklar frihet, men tyvärr visar sig den friheten i olycksstatistiken, säger Thomas Åsenlöf som är cykelpolis.

(Om spelaren inte visas ovan, klicka här för att lyssna på ljudklippet

Men hänger det ihop? Är det cyklisters anarkistiska frihetslängtan som gör att fler cyklister än bilister vårdas på sjukhus? Eller är det paradoxalt nog effektivt säkerhetsarbete?

Titta på statistik från VTI:

10401947_10205466262231182_6079585357120540805_n

Jämför ”Cyklist” mot ”Personbil”. Sedan 1997 har vi haft en Nollvision i vägtrafiken och det syns på statistiken för personbilar, som efter en uppgång mellan 1998 och 2003 minskat drastiskt. Det är nu betydligt färre personbilar personbilsförare som vårdas på sjukhus än under toppåret 2003. Tittar man istället på cyklister så har antalet vårdade på sjukhus minst ett dygn i princip legat stilla sedan 2001, med en lägsta notering 2010.

Det vill säga, det är nu fler cyklister än personbilsförare som vårdas på sjukhus och det beror förmodligen på ett målmedvetet säkerhetsarbete inriktat mot just personer i personbil. Samma arbete har inte lagts på cyklisterna.

Men vårddygnen för cyklister har inte ökat.

Så, för att sammanfatta: Det går inte att säga att antalet olyckor bland cyklister ökar – det kan vara så, men det kan lika gärna vara en gammal underrapportering som nu åtgärdats. Och vårddygnen för cyklister har varit hyggligt konstant, samtidigt som det blivit mycket säkrare att köra eller åka bil. I praktiken kan alltså nyheten vara att ingenting har hänt alls.

Och det är naturligtvis ett problem i sig.

Screen Shot 11-23-14 at 09.19 PM

Tipstack till Fredrik Jönsson/Facebook

Läs mer:

Statistik över cyklisters olyckor (VTI)

Tema Cykel – skadade cyklister. Analys baserad på sjukvårdsregistrerade skadade i STRADA (VTI)

Skadade cyklister – en studie av skadeutvecklingen över tid (MSB)