Göteborg låter motortrafiken svänga

Göteborg låter motortrafiken svänga

Sedan olyckan i Göteborg 2016, där en cyklist kördes ihjäl, så har kommunen gjort om utformningen längs Lindholmsallén. Och på ett rätt intressant vis. Titta:

Så här såg det ut förut:

Foto: Google StreetView

En högersväng över cykelbana med generös kurvradie. Numera ser den istället ut så här:

Foto: Kalle Eriksson

De har tagit bort ena körfältet precis innan korsningen, så att trafiken leds förbi i vänstra körfältet.

Foto: Kalle Eriksson

Det ökar avståndet mellan vägbana och cykelbana och gör att korsande trafik kommer i kraftigare vinkel över. Det ökar chanserna att trafikanterna ser varandra.

Från cykelbanan. Foto: Kalle Eriksson

Samtidigt är cykelbanan fortfarande rak. Ofta brukar det vara cykelbanan som får svänga. Så här kan det se ut i handböcker:

Ur CROW design manual for bicycle traffic.

I Stockholm brukar det till exempel se ut som på Arenavägen där cykelbanan svänger precis innan korsningen:

Foto: Tomas Eriksson

Eller som här på Lidingö:

Lidingö. Foto:Google Streetview

Men eftersom cykelbanan dras kant i kant med vägbanan så uppnår man inte skyddseffekten, alltså att öka avståndet mellan cykelbana och vägbana. Det enda man uppnår är att göra det lite sämre för cykeltrafiken och svårare för trafikanterna att upptäcka varandra och förstå varandras intentioner.

Ur Stockholms handbok "Cykel i Staden 2009". Notera den gröna "ön" mellan cykelbana och väg som saknas på Arenavägen.

Så, i den traditionen är det alltså lite intressant att se att Göteborg valt en lösning där motortrafiken får svänga för att öka avståndet i korsningssituationen.

Foto: Kalle Eriksson
Foto: Kalle Eriksson

Hade vi fått anmärka på något så hade det varit kurvradien - vi hade gärna sett att det vita spärrområdes ytterkant fortsatt någon meter till, så att farten på korsande motortrafik hade dragits ner ytterligare något.

Och så såklart hela "cykelpassage"-grejen vi redan skrivit om.

Tipstack till Kalle Eriksson.