Ytterligare en ny grej som flyter upp i diskussionen senaste ett-två åren är hänvisningar till "feministisk snöröjning", ofta i kritiska ordalag. Det som avses är något som döptes till "Jämställd snöröjning" när konceptet tillkom för nio år sedan.

Vi tänkte inte här ge oss in i diskussionen om det är en bra eller dålig metod, men eftersom det florerar så många uppfattningar om vad det egentligen är, och var det kommer ifrån, så tänkte vi det kunde vara läge med en kort historisk återblick.

Källa.

Konceptet föddes alltså på gatukontoret i Karlskoga 2010 och bygger på två antaganden:

  1. Fler män än kvinnor kör bil:
"Forskning visar nämligen att män kör bil i betydligt större utsträckning än kvinnor som oftare går, cyklar, åker bil som passagerare eller reser med olika kollektiva färdmedel. Ensamstående kvinnor med barn och singelkvinnor har den högsta andelen gång- och cykelresor av alla grupper."

2. Det är svårare att ta sig fram i måttlig snömängd till fots eller på cykel, än i bil.

Det innebär alltså att i teorin så klarar sig rätt utrustad motortrafik bättre i mindre snömängder och kan därför vänta lite på snöröjningen, utan att det påverkar till exempel blåljustrafiken. Och genom att ploga för fotgängare och cyklister sparar samhället på kostnader för till exempel halkolyckor.

Det är i alla fall teorin.

Sveriges kommuner och landsting gjorde en informationsfilm om "Jämställd snöröjning", som går igenom hela konceptet:

I Karlskoga där konceptet alltså föddes för snart tio år sedan görs just nu en utvärdering. Vi får se vad resultatet blir.

I Stockholm infördes "jämställd snöröjning" 2015, men eftersom de upphandlade snöröjningsavtalen löper på flera år, så kom det inte igång direkt.

Och för den som vill fördjupa sig mer:

Jämställd snöröjning införs i Stockholm (Sveriges Radio)

Jämställd snöröjning blev en hit (Chef.se)

Vintercyklister riskerar olyckor vid dålig snöröjning (If.se)

Jämställd snöröjning i Karlskoga (Jämställd.nu)

M: ”Jämställd snöröjning – precis lika dåligt för alla” (SVT.se)

Tummen upp för jämställd snöröjning (SvD.se)

DEBATT. SD: Inget blev bra av jämställd snöröjning (StockholmDirekt.se)