Fem cyklar är fler än fyra bilar

Bloggen Yimby har i en serie inlägg kommenterat det de kallar mytologin kring Slussen i Stockholm. Slussen nämns gärna och ofta i samma andedrag som påståendet att det är ”en fantastisk trafikmaskin”, Slussen var nämligen en av de första ”fyrklöver”-korsningarna i stadsmiljö i Sverige. Bygget inspirerades av liknande i dåtidens USA. Yimby argumenterar övertygande för att den var feldimensionerad redan från början. Men det är inte därför vi blev intresserade. Det är för det äa-fe23b41f7e1c")](GHOST_URL/2011/11/fem-cyklar-ar-fler-an-fyra-bilar/62f55303-098c-11e1-917a-fe23b41f7e1c/)Det visar relationen mellan antalet bilar och antalet cyklar sedan 1930 (och kommer ifrån Tyréns) . Bilar är blå och cyklar är rosa och det är rätt tydligt att det, med undantag från krigsåren, aldrig har passerat så många cyklar förbi Slussen som nu. Nu tror jag i och för sig att den rosa prognosen efter sista mätvärdet vid 2010 är en önskedröm, men det visar ändå att det nästan är lika många cyklar som passerar området idag som det är bilar. Frågan är hur det påverkar det nya Slussen som ska byggas? Tittar man till exempel i prospektet så nämns visserligen cyklar här och där, men de har inte lyckats få med en enda cykel på de flashiga reklambilderna som illustrerar hur det hela är tänkt.  Inte ens på den nya cykel- och gångbron finns det några cyklar. Och såklart blandas trafikslagen, för det brukar ju fungera bra, eller hur…

Tittar man däremot på den interaktiva presentation som finns på Stockholms kommuns hemsida, så finns cyklarna med. Men titta på bilderna. Varför står en gående pappa med sitt barn och hänger på det som kallas ”cykelbron”? Varför är det bara en av cyklarna som faktiskt cyklar samtidigt som flera går och leder sina hojjar?
Slussen Juni 2008
Bägge de här invändningarna är såklart mot reklammaterial. Det handlar om illustrationer och inte om trafikplanering. Men det ger ändå en bild av hur de som tar fram visionen om ”Nya Slussen” ser på cyklar och cyklister.

Och på stockholmspolitikern Lotta Edholms (fp) blogg hittar jag Alliansens förslag till beslut från i september i år. Där ser man under ”Cykel” att cyklar ska utläsas ”cyklar och fotgängare”:

Det är av yttersta vikt att vi tar höjd för den kraftiga ökningen av antalet cyklister de kommande åren. Körfält ska utformas så att gående och cyklister har mycket gott om utrymme och det ska vara enkelt att ta sig runt i området.

Kära politiker, cykeln är ett fordon. Fordon och fotgängare ska inte blandas ihop annat än i nödfall, det vet ni ju. Körfält ska överhuvudtaget inte utformas för gående, eftersom de går, de kör inte (Det är klart, Alliansen kanske är mer bilcentriska än vad jag är och menar att ”körfält” självklart avser bilkörfält. Eftersom cyklar och fotgängare ju är samma sak, trafikanter som inte kör. Eller vänta nu, hur är det egentligen?).

Men jag hoppas. Att nya Slussen blir en modern trafiklösning där cyklarna får stor plats. Titta till exempel på hur staden Assen i Nederländerna förvandlat sin stadsmiljö genom åren.