Expressen: Det är inte rimligt att bilar färdas i hastigheter som utsätter andra trafikanter för livsfara.

Det är sällan vi lägger ut bara webblänkar, men mitt i en stressig fredag är den här lite för bra för att få vänta till ett helt inlägg. Expressens ledarsida skulle kunna vara Cyklistbloggen när de skriver:

Det är inte rimligt att bilar färdas i hastigheter som utsätter andra trafikanter för livsfara. ­Bilisterna måste lära sig att samspela med den växande skaran gående och cyklister och det samspelet kräver låg hastighet.

Det är nog första gången jag ser någon annan än de mest inbitna cyklistbloggarna lägga ansvaret på den part i trafiken som faktiskt står för själva livsfaran i trafiken. Expressen avslutar:

Det måste vara viktigare att rädda liv än att försvara vissa bilisters upp­fattning om körglädje.

Heja Expressen! Läs hela här (Via What If-bloggen)