En post om gatbrunnar

En post om gatbrunnar

Det här med cyklistbloggande tar ibland märkliga vändningar. Jag kommer till exempel just nu på mig själv med att sitta och skriva en post om avlopp. Eller gatbrunnar för att vara exakt.

nynA--s_brunn_cb_2_1024-1

Jeroen skrev ju häromdagen om Nynäsvägen, där röda markeringar har dykt upp runt de galler som ligger regelbundet i vägbanan. Nynäsvägen är en cykelväg som är förhållandevis nyöppnad som vi kritiserat  (läs Jeroens recension här).

Jeroen hoppades att de röda strecken betydde att kommunen kanske var på väg att fixa det, men det visade sig förmodligen vara ett rullskridskolopp som markerat möjliga hinder på vägen.

Om man inte cyklar kan det här med galler i cykelbanan verka som en skitsak, kör man bil märker man i princip inte så små hinder. Men kommer man på cykel så är det värre.

Dels för att de ofta ligger i en grop och därmed är allt ifrån obekväma till direkt livsfarliga att cykla. Dels för att de har en förmåga att dra till sig vatten, det är ju själva idén, som på senhöst och vinter fryser till is och skapar isbana och som på somrarna har en förmåga att sätta igen och därmed orsaka stora vattenpölar. Det handlar alltså om både säkerhet och framkomlighet.

Men det finns lösningar. Man kan som på den här bron, lägga cykelbanan utanför:

![2014-03-22 13.20.44](https:2014-03-22 13.20.44

![2014-03-21 10.27.45](https:2014-03-21 10.27.45

Men det finns en annan lösning, som används utomlands: brevlådebrunnen. Det här är något som Stockholms Stad insåg 2009 i sin handbok ”Cykel i staden 2009”. Så här skriver de:

För att helt komma till rätta med de problem som dagvattenbrunnar kan åsamka cyklisterna bör man undersöka möjligheterna att använda en typ av rännstensbrunn som är vanlig i andra länder, en sk brevlådebetäckning

Jag  har sett dem användas i USA, så här ser de till exempel ut i Texas:

![2012-03-08 09.01.05](https:2012-03-08 09.01.05

I Texas är de såklart jättestora, så att man kanske bör hålla i husdjur och små barn när det regnar ordentligt, Stockholms handbok förespråkar en mer modest variant. Så här tänker de sig att det skulle kunna se ut:

brevlA--debrunn Exempel på brevlådebetäckning

Brevlådebrunnen skulle göra det både bekvämare, men framförallt säkrare att cykla, även om risken fortfarande finns att brunnen sätter igen och orsakar isgata. Men jag har faktiskt aldrig sett någon sådan i stan. ”Cykel i staden 2009” är ju nu fem år gammal.

Är det någon av er läsare som sett den här lösningen i Stockholm? Och vad hände med den undersökning handboken tyckte att Stockholms Stad borde göra? Någon som vet?

Läs också:
Cykelfältet är ingen rännsten