Årets första grindpost

Årets första grindpost

Det finns inget som att börja ett nytt år med en post på grinden i cykelbanan! Så här fint såg det ut i går kväll, alltså ett och ett halvt år sedan den öppnades rätt ut i vägen första gången. Och fyra månader efter det (senaste får man tillägga) beslutet att den skulle tas bort, med hot om vite.

Klart man ska få ställa grindar i de regionala cykelstråken.

Kanske blir det en ny tradition, att i början av varje år lägga upp bild på grinden som stänger av hela vägen på det regionala cykelstråket i Huddinge? Som en slags temperaturmätare på hur trafiksäkerheten och framkomligheten värderas mot andra viktiga samhällsfunktioner, som till exempel en fastighetsägares rätt att själv fritt få välja om han ska ha grindar som öppnas rätt ut i trafiken, istället för att använda de många självklara andra lösningar som finns, som grindar som öppnas, håll i hatten det är nästan science-fiction, inåt eller, pass på, nu kommer det: åt sidan?

Postar vi en bild nästa år igen? Det får framtiden utvisa, men chanserna ser goda ut.

Läs mer vad vi skrivit om grinden.