Ibland får man äta upp saker man sagt. Vi har ju argumenterat för att dubbelriktade cykelbanor som ligger intill vägar är värdelösa (Läs mer).

Nu verkar de på väg att enkelrikta min cykelväg, Gamla Skansbron. Den är ett av två huvudstråk i nord/sydlig riktning till och från delar av Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad(det andra är Kanalvägen). Video kommer längre ner i inlägget.

Det bor rätt många här, bara sjöstan är när den är färdigbyggd om några få år hem för 35000 personer. Det är som en hyggligt stor svensk kommun. Som jämförelse är det fler än i till exempel Vaxholm (11 621), Danderyd (32 653) eller Vallentuna (32 785).

Jag vill vara tydlig med att jag gissar här, vi har ställt frågan till Stockholms Stad, men ännu inte fått något entydigt svar. Det kan vara så att det här är tillfälligt. Vi hoppas det, men hey, bloggers must blog. Och eftersom mittlinje målades på delar av sträckan så sent som förra året, verkar kommunen inte veta riktigt vilket ben de ska stå på.

Av målningen i gatan att döma verkar det som att de smalnar av och enkelriktar den östra körbanan (vänster i bild nedan). Jag gissar att syftet är att bredda för gångtrafiken som precis som cykeltrafiken på bron ökat explosionsartat senaste åren.

2018-05-14-17.48.28-halverad Cykelbanan blir enkelriktad och hälften så bred.

Så, cyklisterna får maka på sig så alla får plats. Andra som får plats är biltrafiken som inte berörs alls. De behåller sina rejält tilltagna körfält, med breda marginaler. De behåller också valmöjligheten att ta den här vägen, eller kanske snabbt köra upp för backen till Skanstullsbron som går 32 meter över havsytan. Eller Johanneshovsbron bredvid den.

2018-05-14-17.49.24 Två cykelmyror ska ersättas med en.

Ni kanske anar en viss bitterhet här. Det här i praktiken en smitväg för biltrafiken som har flera rimliga alternativ. För fotgängare och cyklister som inte har kraft att ta sig upp för den rejäla stigningen är valmöjligheterna sämre.

Och nu trycks de alltså ihop lite mer. Biltrafiken rullar på.

2018-05-14-17.46.52-f-rg
Enkelriktas och smalnas av när ett fält försvinner.
2018-05-14-17.46.43-1
Här ska man svänga höger över i framtiden.

Det som också händer är att man som cyklist nu inte längre kan cykla hyggligt rakt fram.

2012 behövde man korsa biltrafik tre gånger när man cyklade rakt fram ner till södra Hammarbyhamnen. Så här ser skillnaden ut mot hur det blir nu:

Från tre korsningar, redan det rätt många om man bara ska rakt fram, till inte mindre än nio alltså.

Och här stannar vi lite - vi har skrivit om de här korsningarna förut. De är byggda som många cykelpassager är i Sverige, genom att leda upp cykeltrafiken på den korsande gatan (läs mer: Vi måste prata om korsningar)
Så här ser det ut:

2017-08-02-18.11.38-1024x768

Det leder till att man dels blir osynlig för trafiken och dels att det blir branta svängar. Värdelöst och i direkt konflikt med hur kommunens egna handböcker instruerar.

Summa summarum, bra för fotgängarna, riktigt, riktigt uselt för cyklisterna. Och som av en slump berörs alltså inte biltrafiken. Som också utan ansträning har två broar till att välja på.

Billighetslösning

Vi tycker alltså det är principiellt bra att enkelrikta vägarna. Men här har man ju bara valt en billighetslösning. Man ändrar ingenting, det är samma väg.

Så här hade vi velat göra istället:

För det första, smalat av vägen. Körfältens bredd är samma som när Hammarby Sjöstad var ett industriområde. Hastighetsgränsen generösa 50 km/h.

Idag finns bättre vägar för biltrafiken, som inte begränsas av att behöva ta sig upp 32 meter över havet till Skanstullsbron. Därför finns utrymme för att både sänka hastigheten och smalna av vägen. På så sätt frigörs yta för både cyklister och fotgängare.

Och så hade vi byggt om den generöst tilltagna cirkulationsplatsen. Lägg cykelvägarna i cirkulationsplatsen och gör gångytorna till riktig trottoar.
Screen-Shot-18-05-15-at-09.18-PM Vägen är enkelfilig, men cirkulationsplatsen har plats för två, eller till och med tre, bilar i bredd. Cykelvägen är mager.

Därefter hade vi byggt om Mälarsidan så att cykelvägen, och gångvägen, blir raka och genomgående.

Genom att göra cykelbanan obruten/genomgående så får korsande trafik väjningsplikt (markerat med cykelöverfartsskylt i bilden). På bron blir korsningen den utfart den egentligen redan är - från parkeringen vid Eriksdalsbadet.

Screen-Shot-18-05-14-at-10.38-AM-Enkelriktat-CB

Cykelbanan rätas upp i de två korsningarna så cykelvägen blir rak. I cirkulationsplatsen går cykelbana i rondellen och leds sedan ut på rätt sida ner till Hammarby Allé:

Screen-Shot-18-05-14-at-10.39-AM-001-Enkelriktat-CB-1

Det är är inga stora förändringar. Det enda som krävs är lite asfalt och en hyggligt kompetent trafikingenjör.