Det verkar som att Nybroplan ska göras om - vilket är på tiden. Det är en yta som länge varit usel för cyklister (och fotgängare). Den är till exempel hem för ett stort träd mitt i cykelbanan:

Med skaklinjer ifall man råkar missa det.

Det är också hem till Stockholms hemligaste cykelbana, något vi skrev om i bloggens barndom där knappt synliga, men väldigt fina, "cykelmyror" i koppar visar var cykelbanan skulle vara.

Snygga men smälter in så fint att de nästan blir osynliga

Sedan dess har punktinsatser gjorts. 2015 breddades till exempel cykelbanan från Stallgatan, och det byggdes cykelbana på själva Stallgatan. Men samtidigt så anslöt inte den nya vägen till Strandvägen, så det hela blev lite av en halvmesyr, och många missade helt att delar av kajen var gångbana, det vill säga cykling förbjuden.

Var tar cykelvägen vägen? Ingen som vet.

Nu ska det tydligen fixas - ett större grepp tas av hela torget och till exempel ska cykelbanan flyttas från trädet.

Tittar man i protokollet från trafiknämnden så är målet att många ska få det bättre:

Gång! Cykel! Kollektivtrafk!

Det gjordes en konsekvensanalys också som visade att i princip alla, utom ett trafikslag, får lite bättre framkomlighet, mätt i tid:

Biltrafiken får 16 sekunder längre medelfördröjning

Eller i korthet, kommunen siktar på att göra platsen bättre för fotgängare, cyklister och kollektivresenärer. De flesta glada alltså.

Dags att skriva om detta och sätta rubrik. Blir det "Nybroplan förbättras för..."-vinkeln? Såklart inte.

Här Svenska Dagbladet:

BILTRAFIKEN FÅR VÄNTA!!!!!!!! SvD.se

Det här är ju ingen slump, det var samma när en av Stockholms mest olycksdrabbade och hårt trafikerade sträckor, Stadgårdsleden, skulle bli lite säkrare och bättre för fotgängare och cyklister. Vinkeln "Nu blir det säkrare för fotgängare och cyklister"? Nej, såklart inte:

Mitti.se

För bilister drabbas ju. Då är det viktigaste deras perspektiv.

Vi vet att vi är petiga. Vi vet att vi är lite lättkränkta. Men det här påverkar. Den här typen av rubriker och den här viljan att, inte alltid men ofta, lyfta just bilisternas perspektiv och hur de "drabbas", får folk att tro att det pågår något slags medvetet krig just mot bilister. När det i själva verket handlar om att göra det bättre för alla andra - för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter. Vilket i några fall görs på bilisters bekostnad. Precis som biltrafiken, helt utan rubriker, fått ta plats på fotgängares, cyklisters och kollektivtrafikresenärers bekostnad i decennier.

Hur den fria gatytan fördelas i Stockholm.

Det är lite samma sak som när cykelbanor blir dyrare än väntat - det lyfts gärna i nyhetsartiklar och i rubriker. Samtidigt som sanningen tycks vara att det gäller nästan alla vägprojekt, alltså också vägar för bilar. Men då brukar det inte räknas som lika nyhetsmässigt - undantaget just nu är kanske Förbifart Stockholm. Där har det faktiskt blivit lite rubriker, även om de framförallt handlat om förseningar. Och skälet till att fördyrning av Förbifarten stundtals ansetts nyhetsvärdig är att det är ett kontroversiellt bygge - vilket också visar skälet till varför dyrare cykelbanor får krigsrubriker: för att cykelbanor fortfarande anses vara kontroversiellt.

Bilisters rätt till väg och plats däremot, betydligt mindre kontroversiellt. Men om det plötsligt blir sämre för bilister - boom! Rubriker igen.

Det är tröttsamt.