Knappt hade trycksvärtan torkat på DN:s uppslag om olyckstalen för cyklister, innan tidningen fortsätter med en ledare som slår fast att:

Ge plats för cykeln

Och vi kan såklart inte annat än hålla med. Ledaren tar upp att Sverige ligger efter i satsandet på cykling, inte minst Stockholm:

Resultatet blir smala om ens några cykelvägar, cyklister som blandas med bilister samt trängsel och flaskhalsar. Korsningen Hornsgatan/Götgatan i Stockholm måste till exempel vara en av Sveriges mest cykeltrafikerade, ändå har ett gatuarbete länge medfört att två cyklar knappt kan mötas.

För att inte nämna den insjö som bildats precis där man ska vänta på den yttepyttekorta grönljusperiod som bjuds.

GA----tgatan-i-regn
På med flytväst och skota hem.

Också P1 Morgon tar upp cykelstatistik och intervjuar Krister Spolander. Lyssna här:

(om spelaren inte visas, klicka här för att lyssna på ljudklippet.)

Krister Spolander kommer till tals både i DN och i P1 Morgon och säger i korthet att cykelinfrastrukturen och korsningspunkterna mellan den och motortrafiken är dåligt utvecklade i Sverige. I DN:s ledare:

Han slog fast att det bästa sättet att öka tryggheten för cyklisterna är att hålla bilarna borta från dem; det handlar om separata, breda cykelvägar, väl underhållna även vintertid, samt säkra korsningar där bilisterna tvingas att sänka hastigheten.

Det är rimliga krav, och det är olyckligt att städer som Stockholm ligger så långt efter vad gäller en vettig infrastruktur för ett så miljövänligt transportmedel som cykeln.

Han säger också att cyklingen har ökat rejält i Stockholm, samtidigt som infrastrukturens yta har varit likadan. Och det leder såklart till konflikter.

Krister Spolander pekar också på att skillnaden i hastighet mellan olika cyklister är mycket större än mellan olika bilar, något vi tagit upp här på bloggen, och att behovet att kunna köra om är mycket större. En äldre person kanske cyklar i 10-12 km/h och en medelålders pendlare kanske ligger i 20-25 km/h.

Han lyfte också att orter med dålig cykelinfrastruktur, där det är trångt och hetsigt, där använder fler hjälm än i städer där infrastrukturen är bra. Det skulle till exempel kunna förklara varför Stockholmare är bland de bästa städerna i landet på att ha hjälm. Det är för att trafikmiljön är undermålig.

Vi kan inte annat än hålla med.