… finns utanför Carnegiebryggeriet i Stockholm.

CykelstA--ll

Frågan är varför.