… finns utanför Carnegiebryggeriet i Stockholm.

Cykelställ
Frågan är varför.