Det går att ta bort en cykelbana under Ekodukten

Det går att ta bort en cykelbana under Ekodukten

En grej vi slogs av när vi igår försökte reda ut det här med Trafikverkets löften att inte prioritera gång- och cykeltrafiken sist i Flottsbro, när man anlägger sex nya filer motorväg på platsen, är att det faktiskt går att ta bort en gång- och cykelbana - och samtidigt göra det bättre. För alla. Här har alltså Trafikverket en lysande chans att gå precis alla till mötes och göra alla glada. Hur? Vi är glada att ni frågade.

En grej med den här "Ekodukten" var att den, som ofta när Trafikverket bygger, innebar rejäla omvägar för cyklisterna, både vad gäller längd och vad gäller höjd. Just höjdled är ju något som icke-cyklister inte alltid tänker på - eftersom det ju i bil sällan innebär någon skillnad i ansträngning om vägen är platt, eller backig.

Om man i nuvarande lösningsförslag ska från "A" till "B", så får man ta en rejäl omväg uppför backen, över vägen, nerför backen igen, svänga tillbaks passera under Ekodukten, under Glömstastråket sedan under Botkyrkaleden och sedan är man äntligen framme vid B:

Ett jäkla trixande när man i själva verket bara ska rakt fram. Men, om man helt tar bort cykelbanan över Ekodukten, och istället lägger cykelbanan från "A" i en tunnel, så blir det plötsligt raka spåret:

Alltså så här om vi tar bort alla röda kryss och sånt jox:

Spårvägen får plats, alla nio viktiga bilkörfälten får plats och cyklisterna får en rakare väg och slipper köra omvägar över Ekodukter för att ta sig rakt fram. Alla blir glada.

Men vi håller inte andan.