Det här är vid Västerbrons fot på Kungsholmen i Stockholm. Enligt Cykelplan 2012 ett ”pendlingsstråk”. Ni vet dem som ” kännetecknas av breda cykelbanor eller – fält med bra framkomlighet, trafiksignaler anpassade till cykeltrafiken och hög standard på drift och underhåll.”

Vad var det Peps sa, Hög standard? Va fan är hög standard?

Så här såg samma plats ut för de cyklister som pendlade igår:

Här gäller det att vara en duktig flanörcyklist, så det inte behövs några hänvisningar.  Kanske en sväng ner till Rålambshovsparken istället och njuta av omgivningarna? Hem kommer man ju alltid förr eller senare.

Under tiden, några meter fram på samma väg har biltrafiken fått en trafikhänvisning för ett vägarbete som ligger på andra sidan Södermalm. En hel stadsdel bort. Ingen ska behöva virra runt osäker.

Screen Shot 05-13-14 at 08.51 AMFlanörbilister göre sig icke besvär