Eric hörde av sig till Trafikverket. Ärendet var rätt okomplicerat, på hans cykelväg fanns en bro där hastigheten kan bli rätt hög och där det finns en högersväng in på en parkering vid brons fäste. Så här:

Farligt med plötslig högersväng

Eric skrev:

Kan man uppmärksamma bilisterna som kommer nerfrån Jordfallsbron och som ska in på Erikdsdals parkering att cyklister kan komma med hög fart ner från bron? Var precis nära en olycka då bilisten bestämde sig i sista sekund för att blinka innan hon svängde in. Mina bromsar räckte precis.

Inga konstigheter egentligen - högersvängande fordon som korsar cykelväg är farliga, särskilt som på platsen där kurvradien är generös och medger högre hastighet i svängen än om den till exempel hade varit gjort i 90 grader. Vi hade kanske tänkt att man kunnat fundera på en tydligare väjningsplikt för högersvängande fordon här, markerad med skylt och "hajfenor". Men en blygsam förbättring i form av en skylt placerad på den befintliga skyltbågen hade åtminstone tydliggjort korsningen. En sådan finns, heter A16, "Varning för cyklande":

Så här svarade Trafikverket på Erics brev:

Tack för ditt mejl.
Vi skickade ärendet till våra trafikingenjörer och de svarar att de inte finns någon skylt om att det kan komma cyklister i hög fart från bron.
Alla trafikanter ska anpassa sin hastighet så att man kan stanna inför varje situation eller förutsebart hinder. Det gäller oavsett om man färdas på cykel eller i en bil.

Nej, det finns ingen såklart ingen speciell skylt just om att det kan komma "cyklister i hög fart från bron", men som sagt väl en skylt om att det kan komma cyklande. Vi läser ur Vägmärkesförordningen:

Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

Vi försöker tolka andra stycket välvilligt. Att Trafikverket inte faktiskt tror att det finns en trafikregel som säger att alla trafikanter ska anpassa sin hastighet så att man kan stanna "inför varje situation", eftersom det vore fullständigt obegripligt. Alternativt skulle innebära att inga trafikanter någonsin skulle kunna färdas snabbare än långsam gånghastighet.

Det Trafikförordningen säger är (3 kap. 14 §):

Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Nu kommer den springande punkten, är Trafikverket allvarliga med att säga att det räcker med den paragrafen för att lösa situationen?

Kort repetition av kärnan i Nollvisionen

I så fall behövs ingen Nollvision och då kan vi spara miljarder på att inte bygga om "dödens väg", fixa mötesfritt, bygga om vägar till 2+1 vägar och så vidare.

Hade kunnat sparats.
Fullständigt bortkastat.

Då räcker det ju med att bara berätta för trafikanterna att "Alla trafikanter ska anpassa sin hastighet så att man kan stanna inför varje situation eller förutsebart hinder. Det gäller oavsett om man färdas på cykel eller i en bil." Klart, alltså.

Miljarder som kan användas till annat - kanske till fler cykelvägar?

Vi ser fram emot pengaregnet.

(Och till Trafikverket, här är en kort informationsfilm ni kan kolla på medan ni funderar:)