Jag utgick från att det var så, men efter den här kommentaren och eftersom det är kul att jämföra sig med bilister så ofta som möjligt, så var jag tvungen att fråga kommunen: Är det okej att tvätta cykeln på gatan? Så här svarade de:

Bilar å andra sidan:

Vi svenskar tvättar sammanlagt bilen över 30 miljoner gånger per år. En uppskattning av vad tvättvattnet från dessa biltvättar innehåller ser ut såhär:

  • 5,5 ton tungmetaller som kadmium, bly, krom, nickel och zink
  • 5000 ton avfettningsmedel, bilshampo och bilvax
  • 2000 ton olja

Yum.