Varje år under hösten sätts det igång en massiv kampanj för att få alla som rör sig i trafiken att ta på sig reflexer.

Cyklistbloggen älskar reflexer, vi har reflexer på varenda eker (bokstavligen), vi har knallgul reflexjacka, vi har gratisreflexer från Skåne och utöver det också lampor både fram och bak. Vi har också tipsat om roligare reflexer.

Men vi är kritiska till de massiva reflexkampanjerna.

Först, några exempel från året.

Strömstads tidning
"Därför är det superviktigt att gående och cyklister gör sig synliga med lampor och reflexer."
P4 Uppland
"November och december är de månader under året då flest fotgängare skadas eller dör i trafiken, därför är det viktigt att ha reflexer."
Kanske viktigt att inte backa hur som helst också. Östra Småland.
"- Jag vet inte exakt vad som orsakade den här krocken men rent allmänt så är det bra att ha reflex på sig."
Räddningstjänsten Värnamo på Facebook
"Alla vinner på att synas, hjälp varandra - på med reflexerna!"
Räddningstjänsten Eskilstuna på Facebook
"Den här tiden på året är det viktigt att minnas hur mörkret påverkar vår säkerhet i trafiken... "
Simrishamn kommun på Facebook
"Använd alltid reflex - det räddar liv"
Norrköpings kommun på Facebook
"I höstmörkret blir du nästan osynlig i trafiken. Därför är det så viktigt att ha reflex och cykellyse."
Polisen Västmanland
"Mörkt ute? Se till att du syns"
Polisen Trosa på Facebook
"Hösten och mörkret är här! Dags att tänka på att utrusta sig med reflexer om man är ute när det är mörkt."
"Om man kommer i hög hastighet". Motormänne... förlåt Riksförbundet M Sverige på Facebook.
"Risken att bli påkörd av en bil är 3 gånger så stor i mörker som i dagsljus."
"Helst en reflexväst" Motormännen Dalarna
Transportstyrelsen på Facebook
"Därför vill vi påminna dig om att använda halkskydd och reflexer när du går eller cyklar i trafiken. Reflexer gör att du syns bättre, framförallt i stadsmiljö"

Det är här bara ett axplock, att berätta om vikten av reflexer för oskyddade trafikanter i Sverige är i det närmaste en folksport.

Och det är klart, det är viktigt med reflexer, man syns ju bättre. Vad gnäller ni för cyklistbloggare?

Jo. För att inte räcker.

Det är bra om folk påminns om att det börjar bli mörkt - särskilt när man kanske går hemifrån i dagsljuset och inte tänker på att man kommer gå hem i beckmörker.
Men det ensidiga fokuset stjäl ljuset (ha!), och kommunikationsbudgetarna, från andra, viktigare, insatser.

I ett land där det är beckmörkt stora delar av året.

sen blev det tyst.

Det som till exempel inte görs är att informera om att man bör sänka hastigheten, just för att det är mörkt. Motormänn... förlåt Riksförbundet M Sverige är ju lite inne på det i sin Facebookpost från i februari:

"Om man kommer i hög hastighet". 
"Utan reflex upptäcker bilisten dig inte förrän på 20 meters avstånd, men det kan vara svårt att hinna bromsa in tillräckligt om man kommer i en hög hastighet."

Paradoxalt nog gäller samma sak om det kommer ett rådjur eller en älg, som gissningsvis är svårare att få att bära reflexer, med eller utan Facebookinlägg.

Här kan man ju notera att i princip ingen fotgängare i trafiken har varit farlig för någon annan. Det, däremot, har många bilister varit.

Man skulle alltså kunnat göra en lika massiv insats med att uppmuntra folk till att dra ner på farten när det är beckmörkt (och snöhalt) ute. Att anpassa farten efter mörkret. Att inte vara en livsfara för andra.

Men det har det inte blivit särskilt mycket av folksport. Tvärtom.

De enda vi sett i år som faktiskt passat på att be bilförarna att dra ner på farten så de får större chans att upptäcka oskyddade trafikanter (och lösspringande älgar) var NTF, och det ska de ha en applåd för.

NTF Säker trafik på Facebook.
"Vid skymning och mörker, se till att du som förare sänker hastigheten. Så du har en chans att upptäcka tex. en gående eller ett djur på vägen i tid."

Här ska sägas att Transportstyrelsen efter klagomål i kommentarsfältet, fyra dagar senare ändrade i sitt inlägg:

"Vi vill också uppmana bilister att vara särskilt uppmärksamma på fotgängare och cyklister när det är mörkt ute, samt anpassa hastigheten efter körförhållandena"

Då hade dock Facebook spridit klart inlägget. Men kanske blir det bättre nästa år.

Transportstyrelsens sista ord är också intressanta. Det finns i Sverige ingen lag på att bära reflexer. Däremot finns det det om att sänka hastigheten vid dålig sikt. Det är det Transportstyrelsen menar. Ur Trafikförordningens andra kapitel:

1 §   För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

och

14 §   Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse.

Faktum är att det just den här hösten fanns ett utmärkt tillfälle för precis alla som brukar passa på att säga några väl valda ord om reflexer, att också ta upp faktorn hastighet. Ett "tillfälle att kommunicera" som proffskommunikatörer brukar säga. I höstas beslöt nämligen Trafikverket att skylta om hastigheten på ett antal vägar. Från Aftonbladets Facebooksida:

Aftonbladet på Facebook
"I år ska hastigheten sänkas på totalt 111 mil av Sveriges vägar - här är kartan som visar vägarna som får ändrad hastighetsbegränsning."

Det här blev en nyhet i slutet på oktober, när höstmörkret verkligen började sänka sig över hela landet.

Från SVT Nyheter
"– 80 kilometer i timmen är den maximala hastighet där två personbilar, av hög säkerhetsstandard, klarar en kollision utan allt för allvarliga konsekvenser, säger Sandra Nordahl, enhetschef på Nationell Samhällsplanering på Trafikverket, till Ekot."

Hastighetssänkningen hade i sig ingen koppling till det årstidsbunda mörkret, men det hade varit ett utmärkt tillfälle att lyfta frågan. Gjordes det?

Nope. Tvärtom. Det blev ett fasligt ryande, som kulminerade i att några kommunalpolitiker i Dalarna i Expressen förklarade att landskapet skulle dö om hastigheten drogs ner från 90 km/h till 80.

Också Motormänn... förlåt Riksförbundet M Sverige tog till orda. Alltså de som på flera Facebooksidor pratat reflexer, där de konstaterade att det kan vara svårt att bromsa för oskyddade trafikanter "om man kommer i hög hastighet". De var kritiska.

Aftonbladet.se
– Vägunderhållet har varit eftersatt, nödvändiga investeringar har inte gjorts. Vår kritik är att man väljer att göra det här istället för att underhålla vägarna. Dåligt underhållna vägar leder till olyckor och skador, säger Heléne Lilja, chef kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige.

Här passade vi på att kolla vad de skriver själva på sin hemsida. Och här fick vi hålla i hatten lite:

Ms hemsida
"Eftersom bara hälften av Sveriges trafikanter följer dagens hastighetsgränser är behovet av att förklara ytterligare sänkningar enormt".

Ja, jo host, det låter ju precis som att... "M" håller med oss? Det går för fort helt enkelt, "M" säger alltså att hälften av bilisterna bryter mot lagen och kör för fort.

På riktigt. Alltså, va. Vi blir nästan lite mållösa. Och slutsatsen? Ja inte var den att sänka hastigheten:

Från deras Facebooksida

Det är vägarnas fel. (Och för att klargöra: vi är inte emot bra vägar).

Och här vill vi bara passa på att påminna om senaste dygnets måttliga snöfall, apropå hur levande paragrafen "anpassa hastigheten efter förhållandena" är hos svenska bilister:

Många singelolyckor. SVT Nyheter Facebook
Tolv olyckor under natten i Skåne.
Aftonbladet.se
Expressen.se
"En större och en mindre lastbil har kolliderat på E6 i Strömstads kommun.
– Räddningstjänst och ambulans är på väg, berättar teamledare på SOS Alarm."

Här hade man ju också en chans att starta en massiv kampanj för att anpassa hastigheten i mörkret, för att minska risken att utgöra en livsfara för andra. Icke.

Så här är det varje vinter. En lavin av artiklar, Facebookposter, tweets, radio- och tv-inslag och Youtubevideos om vikten av att bära reflexer.

Inget, eller väldigt lite, om att dra ner på farten och att köra långsammare än skyltad hastighet i mörkret så att man får tid att upptäcka saker som oskyddade trafikanter, med eller utan reflexer.

Vi kollade lite snabbt på vårt grannland Finland. Där har de vinterhastighet.

Från Finlands motsvarighet till NTF.
"De sänkta hastighetsbegränsningarna som gäller på vintern och under den mörka perioden tas i bruk i hela landet senast fredag 27.10. Det här betyder att körhastigheterna sänks på största delen av motorvägarna och landsvägarna. På landsvägarna sänks hastigheten i allmänhet till 80 kilometer i timmen."

Det här var nytt för oss och lite googlande tog oss till SVT Nyheter i januari i år:

I Finland har man sedan 30 år vinterhastigheter på 9000 kilometer av vägnätet. Från november till mars/april får man på dessa vägar köra 80 kilometer i timmen istället för 100.
Enligt trafikpolisen i finska Lappland, Jorma Lantto, är opinionen om fartbegränsningen delad. En del lovordar den medan andra tycker den är onödig. Olycksstatistiken talar dock för. 15 procent färre olyckor med personskador och 29 procent färre dödsolyckor på sträckorna med vinterhastigheter.

Tjena. 29 procent färre dödsolyckor.

Men finska Trafikskyddet skriver inte bara om vikten av att anpassa hastigheten till mörkret:

Kolla lamporna! Det kan tyckas vara rimligt, utan välfungerande lampor syns allt sämre, även om alla är utrustade med massor av reflexer. Men inte ens fungerande lampor är värda något om de inte är på. Och de är de inte:

P4 Kalmar
"Nu under vintern har Sveriges Radios trafikredaktion fått in många samtal om att människor kör omkring i bilar - utan tända lysen."
DN.se

I Dagens Nyheter-artikeln ovan läser vi att:

Var sjätte bilförare är osäker om bakljusen på bilen tänds automatiskt vid start. Det visar en ny undersökning. Fordon med släckta bakljus i den mörka årstid vi befinner oss i är inte ovanligt.

Var sjätte bilförare vet inte om lamporna är tända på sin bil. Och vi läser hos Vi Bilägare för två år sedan:

Vi Bilägare
"Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att i genomsnitt mer än var fjärde bil (cirka 27 procent) har brister i belysningen. Det betyder alltså att det rullar 540.000 bilar med felaktiga ljus som utgör en fara både för andra och för den som kör fordonet."

Var fjärde bil. Där har vi en kampanj vi fortfarande inte sett röken av (och här passar vi på att kolla en av länkarna i Vi Bilägares artikel, som också visar att en av fem bilförare ser dåligt).

För i Sverige lägger vi ansvaret på dem som blir påkörda, de oskyddade trafikanterna. På med reflexer, annars får ni skylla er själva.

Från Twitter
"Är du ute och går eller cyklar i mörkret utan reflexer? Glöm då inte att lämna örhängen, piercings och halsband hemma och ha på dig kläder utan dragkedja och knappar av metall. All form av metall kommer nämligen försvåra diagnostiken på röntgen."
Räddningstjänsten Dala Mitt Facebook
"Till er som är ute och går utan reflex, kom ihåg att anmäl Er som organdonatorer! Ni kan rädda liv!!"

Vi avslutar med att reprisera vårt bidrag från förra året:

Kanske kommer fler ta efter nästa år? Om inte annat så för (trafik)säkerhets skull.

Toppbild:Foto: Jørgen Schyberg/Flickr CC-BY-20