Dags att få bilister att följa trafikregler. Eller, nej.

Dags att få bilister att följa trafikregler. Eller, nej.

Malmö byggde cykelöverfarter. Resultatet? Så här skriver SVT Nyheter Västerbotten:

"Resultatet visar att bilisternas hastighet har ökat och närmare var tredje bilist kör för fort på cykelöverfarterna."
"Forskarna drar på tre slutsatser vid införandet av cykelöverfarter: Förändring i beteende har skett, trafiksäkerheten har minskat samt att hastigheten inte är säkrad."

Och vinkeln är såklart "Så får vi biltrafiken att följa trafikreglerna".

Eller vänta, vem försöker vi lura. Det är klart att det är bättre att sikta in sig på själva överfarten:

Snart, det lovar vi: "Dags att ta bort cykelöverfarterna. De invaggar cyklisterna i falsk säkerhet" (snott rakt av från artikel om övergångsställen). För det är alltid något annat som är problemet när motortrafikens framkomlighet och (upplevd) rätt till företräde hotas.

Här är vårt förslag istället: Ta bort cykelöverfarterna. Sluta behandla korsningar mellan cykelvägar och andra vägar som utfarter. Behandla dem som korsningar istället. Sluta göra cykelvägar till ett undantag. En trafikled är en trafikled även om den är byggd för cyklar. Den ska inte ta slut bara för att den möter en annan väg, och tvingas börja på nytt på andra sidan.

Och använd vanliga trafikskyltar, som varenda bilist har lärt sig om i trafikskolan. För som saxat ur kommentarerna till SVT Nyheters artikel:

Läs mer om det här: Det är dags att reformera trafiklagstiftningen och Vi måste prata om korsningar.

Mer hos SVT Nyheter Västerbotten.

Toppbild: Cykelöverfart i Gävle. Foto: Tony Nordin.