I ett tidigare inlägg tog jag upp problemen att stora delar av cykelnätet i Stockholm ligger på trottoarer. Det gör det svårt att pendlingscykla och gör att fotgängarna känner sig otrygga och att cyklister och fotgängare blir irriterade på varandra.

Jag tänkte det kunde vara bra att komplettera med lite statistik. Hur farliga är cyklister för fotgängare?

Inte särskilt farliga. Om vi håller i bakhuvudet att det bara i Stockholm är mer än 150,000 cyklister ute varje dag (hur många det är i hela landet har jag ingen aning om) och sedan tittar på olycksstatistiken så ser det rätt tryggt ut.

Jag utgår från [VTI](VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut)-rapporten  ”Skadade fotgängare” från förra året. VTI står för ”Statens väg- och transportforskningsinstitut” och de bedriver alltså trafikforskning. De har utgått från STRADA-data från 2003-2010 från hela landet. STRADA är Transportstyrelsens informationsdatabas och där tas uppgifter om trafikolyckor in från både polisen och sjukvården.

Enligt ”Skadade fotgängare” så är den största olycksplatskategorin just kombinerade gång- och cykelvägar, 137 olyckor i hela landet av totalt 342 cyklist+fotgängarkollisioner på 7 år.

Absolut flest olyckor för fotgängare är ”singelolyckor”, på trottoarer och i gångbanor, 20943 stycken under de sju år som mätts.

Det handlar alltså i huvudsak om att man upplever rädsla, inte att cyklister skulle vara farliga. Men det spelar ju ingen roll, det innebär ändå att det uppstår konflikter i trafiken. Fotgängare blir sura på cyklister, cyklister sura på fotgängare. Och det är ju inte direkt optimalt i en stad som säger sig vilja dubblera antalet cyklister.