Cyklister vid Nybroviken missar att cykelbanan blir gångbana

Cyklister vid Nybroviken missar att cykelbanan blir gångbana

Det här blir sista inlägget om den i stort alldeles fantastiska nya cykelvägen från Strömbron till Nybroviken - ett rätt intensivt använt pendlingsstråk för cyklister som ska mellan norra och södra delarna av stan.

Här är slutet av sträckan, nere vid Nybroviken mot Strandvägen. Sista trafikljuset innan Strandvägen:

I sak är det inte så mycket nytt, förutom den asfalterade delen till vänster i bild.

Men, här tror jag nästan samtliga cyklister som använder vägen bryter mot lagen, när de väljer att cykla på insidan av trafikljuset:

Tittar man närmare så ser man att det är skyltat där:

Skylten är rund, heter "D5. Påbjuden gångbana" och innebär att det är helt förbjudet att cykla för alla över åtta års ålder där. Det är alltså inte en "gågata" (fyrkantig skylt) som annars är vanlig i city, utan en gångbana.

Det här är något vi skrev om redan för tre år sedan:

När nu Stallgatan blir en stor fin cykelbana istället för ”hårt  trafikerad enkelriktad genomfartsled”, så riskerar alltså trafiken på  den här sträckan att öka. Det vill säga, fler cyklister där folk  flanerar längs kajen och tittar på alla fina båtar – för att inte tala  om att åtminstone tre rederier hämtar upp passagerare här – turister  såväl som pendlare som ska till Nacka och Söderort. Fler cyklister som  köra på fel sida om rödljuset."

Jag har pratat med skeppare som släpper av passagerare där och de berättar att det är rätt otäckt, inte minst eftersom många är turister och inte känner stan. De kliver rätt upp på gångbanan - många med målet att gå över övergångsstället till Nybroplan - och hamnar mitt i trafikströmmen. Som kan vara rätt intensiv.

För mig som tidigare cyklade Arsenalsgatan och kom från vänster i bild, gällde det också att hålla koll åt höger för just cyklister som kommer via gångbanan på kajen, trots rött ljus:

Cyklister kommer på gångbana från höger.

Men, den där skylten sitter inte helt tydlig, och har dessutom under långa perioder varit vänd åt fel håll. Den gamla cykelbanan, uppe på kajkanten, var så dåligt utformad att det faktiskt inte gick att se att den inte omfattade hela kajen. Så här såg det ut (och ser till stor del ut fortfarande):

Det framgick inte att cykelbanan är till vänster om de höga gatljusen. Det var lätt att tro att det är hela kajen.
Då hamnar man gärna så här.
Det blir lätt att färden fortsätter på kajen.

När hela Nybroviken byggdes om för ett antal år sedan prioriterades den estetiska utformningen framför tydlighet. Därför gjordes det ingen skillnad på den del som är gångbana och den del som är cykelbana.

Jag tror få av de som cyklar här faktiskt vet om och förstår att det är förbjudet att cykla till höger om trafikljuset. Det är rätt vanligt att cykelvägar leds till höger om trafikljus - så är det till exempel på Skeppsbron.

Ett sätt att göra det tydligare är att låta hela cykelvägen, både gamla och nya, få samma underlag, asfalt, hela vägen runt svängen. Då skulle man dessutom slippa cykla ner i en dypöl under regniga höstar och vintrar.  

Från det här:

Till det här:

Och samtidigt stänga rampen i början av kajsträckan och plocka bort skylten som fortfarande visar att kajen är cykelbana:

Ta bort skylt och påfartsramp.

Ett annat att avgränsa gångbanedelen med staket vid trafikljuset. Ytterligare ett att se till att hela cykelvägen ligger i gatunivå, med kantsten och höjdskillnad mot gångbanedelen.

Men som det är nu är det en av de otäckare korsningarna i stan, där många cyklister, medvetet eller omedvetet, faktiskt bryter mot lagen.