Cyklister kör mot rött för att inte bli påkörda

Cyklister kör mot rött för att inte bli påkörda

Vi har skrivit massor om att det inte finns något som tyder på att cyklister bryter mot trafikregler mer än något annat trafikantslag, alldeles oavsett vad polischefer, MSB-utredare, kommentarsfält och andra tycker.

cyklistinfo-fr--n-polisen

Nu har Wesley Marshall, som är forskare på på Colorados universitet gjort en undersökning med 18000 tillfrågade trafikanter om hur de tänker kring att följa trafikreglerna. Och japp, resultatet blev som väntat att… det ser ungefär lika ut mellan trafikslagen:

The study gathered similar rates of infraction — 8 percent to 9 percent for drivers, and 7 to 8 percent for cyclists. And when Marshall researched the reasons a cyclist might break a traffic law, it turns out they are doing it for nearly the same reasons that a driver would, but with one difference.

Alltså, mellan åtta och nio procent av bilförarna, och sju till åtta procent av cyklisterna uppger att de ibland bryter mot trafikreglerna. Men nu kommer det intressanta: Fotgängare och bilister uppger ungefär samma skäl till varför de kör mot rött – för att vinna tid. Det går helt enkelt fortare att slippa att vänta.

Men cyklisterna uppgav istället att de gjorde det för att det kändes säkrare:

Cyclists, they’re doing it for their own personal safety or perceived safety. They felt like they’re more visible.

Genom att komma iväg snabbare vid rödljusen så upplever cyklisterna att de blir synligare för trafiken bakom och därmed är det säkrare för dem. Det här är en åsikt som faktiskt får visst stöd i en annan undersökning, denna från Londons motsvarighet till Trafikkontoret, Transport for London:

Research by Transport for London, which has been kept secret since last July, suggests that cyclists who jump red lights may be safer than those who stick to the law.

Skälet uppges vara att de som stannar vid rött hamnar i döda vinkeln, framförallt hos lastbilar och när det sedan blir grönt och cyklisterna startar med resten av trafiken så syns de inte. Samtidigt som de som kör mot rött alltså kör iväg ensamma.

Ett alternativ är att starta senare. Video från Ringvägen – Götgatan i Stockholm

(Läs mer:Högersvängande lastbilar dödar cyklister)

Nu ska också säga att den amerikanska undersökningen inte bygger på faktiska data, alltså genomgång av trafikbrott, utan av intervjuer med folk i efterhand. Och att den brittiska undersökningen gör en hel del antaganden. I Stockholm har vi också här och där cykelboxar som möjliggör för cyklister att ställa sig framför trafiken.

Men, upplevelsen av säkerhet är viktig när man är oskyddad trafikant. Om folk upplever att det är säkrare att köra mot rött, då kommer det vara en rätt stark drivkraft tror vi.

Och det här visar, tycker jag, på behovet av betydligt mer forskning kring cykling och samspel i trafiken. Cykling ökar och med den behovet av kunskap om cyklingens plats i trafiksamspelet.