Cyklister har alltid väjningsplikt

Cyklister har alltid väjningsplikt

I varje fall om man ska tro tidningen Mitt i, som gör ett av många försök att reda ut trafikreglerna. Och gör det svårare.

De gör en faktaruta, kallad "överkurs" där de skriver:

"Till skillnad från fotgängare är det cyklisterna som är ansvariga för att inga olyckor inträffar. I möten med fotgängare har cyklister väjningsplikt."

Och det stämmer inte. Det finns ingen generell regel som säger att cyklister är ensamt ansvariga för att inga olyckor ska inträffa.

Till exempel säger de allmänna bestämmelserna (Trf 2 kapitlet §1) att:

"För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken."

Det gälller alltså alla.

Och det finns heller ingen generell väjningsplikt för cyklister mot fotgängare. Det finns en regel för alla fordon, alltså även till exempel biltrafik, som säger att:

(Trf tredje kapitlet)

58§ (...) En förare som möter eller kör om gående skall lämna dessa tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan. (...)

Det handlar alltså om när man möter (som i "gående längs vägen"), eller kör om. Samma sak gäller förövrigt mellan fordon också, 3 kapitlet igen:

30§ Ett fordon skall vid möte med andra fordon hållas till höger. Förarna skall lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan fordonen.

Så, när du hinner upp en annan trafikant, eller möter den på motsatt kurs, så ska du lämna betryggande avstånd till dem. Det gäller alla fordonsförare.

Det betyder inte att du som cyklist har allmän väjningsplikt mot gående.

Läs mer om trafikregler för cyklister här.