varning_f_cyklister_ing
 
Thomas Grundberg sprang på en skylt som svarade på Christians inlägg ”Det finns inga cyklister”. Skylten, som enligt Trafikverket betyder ”varning för annan fara” står vid en cykelöverfart på Skolmästarevägen i Lund.

varning_f_cyklister

Thomas Grundberg sprang på en skylt som svarade på Christians inlägg ”Det finns inga cyklister”. Skylten, som enligt Trafikverket betyder ”varning för annan fara” står vid en cykelöverfart på Skolmästarevägen i Lund.

Thomas skriver själv om bilden:

Jag tycker det är lätt fnissframkallande att någon kommunal tjänsteman verkar vilja sortera in cyklister i samma trafiktekniska fålla som älgar, kossor och vildsvin – oberäkneliga naturväsen vars rörelser och handlingar är omöjliga att förutse. Man blir så matt, särskilt när man inser att samma tjänsteman förmodligen aldrig skulle gå med på att sätta upp en motsvarande varning för »bilister«.

Och jo, det finns en varningsskylt som heter ”Varning för cyklande och mopedförare”, den ser ut så här.

[![Varning för cyklande och mopedförare. Bilden från Trafikverket](/content/images/2013/07/A16-1.png)](/content/images/2013/07/A16-1.png)Varning för cyklande och mopedförare. Bilden från Trafikverket
 

Har du sett någon dråplig skylt eller trafiksituation? Maila gärna in på cyklist@cyklistbloggen.se