J_tv4
 
I morse var jag med i TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö. Att vara med i TV får man säkert rutin på, men jag var nervös och rätt besviken på mitt eget framträdande. Men hey, Christian och jag har en blogg med tusentals läsare, så här kommer det jag egentligen skulle vilja ha sagt.

I morse var jag med i TV4 Nyhetsmorgon tillsammans med stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö.

S%C3%A5%20kan%20trafikmilj%C3%B6n%20f%C3%B6r%20cyklister%20bli%20b%C3%A4ttre

Att vara med i TV får man säkert rutin på, men jag var nervös och rätt besviken på mitt eget framträdande. Men hey, Christian och jag har en blogg med tusentals läsare, så här kommer det jag egentligen skulle vilja ha sagt.

Angående rödljuskörande cyklister
Vi tycker inte att det är OK att cykla mot rött. Jag klippte ihop den film som TV4 visade ett brottstycke från (egentligen oklart varför) för att jag var frustrerad över alla som kör mot rött. Det gör att många blir negativt inställda till cyklister, onödigt. Men det finns lösningar. Trafikverket har till exempel skruvat på trafikljusen på Götgatan och ändrat så man numera får grön våg när man kör 20 km/tim istället som förut 40 km/tim. Resultatet: rödljuskörningarna minskade från 70% till 10%.

Den statistik som visades i TV-rutan var tagen direkt från Motormännens så kallade undersökning om rödljuskörningar. Den har både vi och Krister Isaksson skrivit om tidigare.

Om lösningar på trängseln
Lösningen på cykelbaneträngseln är bättre infrastruktur. Vi måste få bort de kombinerade gång/cykelbanorna och få tydligt utmärkta, separerade och enkelriktade körbanor för alla trafikslag. Mycket idéer finns att inspireras av i Holland, men det går inte att vänta på någon plan. Som den nederländske trafikplaneraren Herbert Tiemens säger: det är bra med en plan, men tills en sådan finns så måste trafikplanerarna kunna improvisera och skapa tillfälliga lösningar. Kanske ta ett körfält av bilarna på Götgatan under sommarmånaderna att göra cykelfält av? Våga testa!

I programmet nämndes lite slängigt att ”antalet cykelolyckor ökar”. Man sa inget om varför, men en stor anledning är att kvaliteten på cykelbanor och cykelfält är undermålig. Enligt en artikel i DN (24-timmarslänk) är det bara en (1!) procent av cykelbanorna i Stockholmsområdet som håller den utlovade standarden enligt Cykelplanen. Och att det finns hinder på cykelvägarna var 118:e meter. Det är inget annat än en katastrof.

Det nämndes ett flertal gånger att fler cyklister betyder fler olyckor. Vi vet att det i själva verket är tvärtom.

Till Per Ankersjö hade jag också velat säga ”Show me the money”, angående den utlovade cykelmiljard de vill investera i cykelbanor fram till 2018 (Förutom att miljarden alltså sprids ut och blir cirka 200 miljoner om året).
Innan vi fick gå in i studion sa Per att det är nu under året som de första arbetena enligt Cykelmiljarden ska börja. Well, det är bråttom och i vinter hade vi behövt några spänn på snöröjning …

I övrigt gillade jag det som Per Ankersjö sa: att polisen behöver bötfälla folk som parkerar i cykelbanor och cykelfält. Plus att han hävdade att polisen ska ha börjat cykla i Stockholm (hojta om du sett nån!).

Angående TV så är vi gärna med fler gånger. Jag ser det här som ett första försök. Att cyklistfrågan uppmärksammas är förstås alldeles utmärkt.