Cykling i Stockholms innerstad rekordstor

Enligt tidningen Mitt i Stockholm ökade cyklingen i innerstaden med trettio procent mellan 2015 och 2016.

Graf från Stockholms Stads hemsida.

Nu finns det anledning till viss försiktighet med de här sifforna.

Skälet till det är att mätningarna alltid sker samma dag i maj/juni, under tre tillfällen under dagen. Cykling är väderkänslig och det betyder att siffrorna kan bli skeva om det till exempel regnar mycket under ett års mätdag. Och det kan vara så att veckan som mätdagen inföll på under 2016 var en jättesolig vecka vilket skulle ha kunnat locka ut fler cyklister än vanligt.
Till exempel förklaras dippen 2014 med just det:

Minskningen 2014 beror delvis på att mätningen gjordes tidigare i maj på grund av helger. Det var också något sämre väder än normalt under mätdagen.

Tittar man på det rullande femårsvärdet (blå linje), så är det en marknad ökning på tio år, men på fem år så är det mindre tydligt:

Sedan kan väl vi också hoppas att det här  leder till att man mäter oftare än två gånger per år. Så att statistiken blir mer tillförlitlig.

Men ska vi gå på hur vi upplever cykeltrafiken i Stockholms city så känns det som att det stämmer. Cykeltrafiken på vintrarna är betydligt mer omfattande än för fem år sedan, säsongscyklisterna kommer betydligt tidigare om året och försvinner senare.

Det känns alltså som att det våras för cyklingen. Jättekul!

Från förra årets rekordsommar

Läs också:

Krister Isakssons mer omfattande genomgång:Krister Isaksson 30 procent fler cyklister, 30 procent!

Mitt i Stockholm: Här ska det byggas om för bättre cykeltrafik