Cykling: Forever alone.

Jobbet genomför just nu den årliga medarbetarundersökningen.

[![](/content/images/2011/10/ScreenShot055.jpg "ScreenShot055")](https://www.cyklistbloggen.se/2011/10/cykling-forever-alone/screenshot055/)Varje dag "annat":ar jag till jobbet
 

FFS! Ingen ”cykling”? Eller är cyklister sådana som tar ett ”helhetsperspektiv” på sin hälsa?

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer