Cykling: Forever alone.

Jobbet genomför just nu den årliga medarbetarundersökningen.

[![](/content/images/2011/10/ScreenShot055.jpg "ScreenShot055")](https://www.cyklistbloggen.se/2011/10/cykling-forever-alone/screenshot055/)Varje dag "annat":ar jag till jobbet
 

FFS! Ingen ”cykling”? Eller är cyklister sådana som tar ett ”helhetsperspektiv” på sin hälsa?