Cykelutredaren lämnar konkreta förslag-ish (2)

Cykelutredningen. Den är så omfattande att jag nu kommit in på post två och jag har knappt kommit förbi sammanfattningen än. Det här kommer ta ett tag är jag rädd.

Fler utredningar

I rubriken till de här inläggen skrev jag ”konkreta förslag”, men det är en sanning med modifikation. Flera av dem är egentligen bara förslag på nya utredningar. Jag skrev om ett av förslagen till fler utredningar förra veckan, två andra är:

  • Ge Trafikverket i uppdrag att utreda cykelparkering vid ”alla större svenska kollektivtrafiknoder”. Men slutresultatet av det uppdraget ska bara vara en ”gemensam kunskapsplattform”. Inget konkret där alltså.
  • Ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en ”idékatalog” för att främja kombinationen cykling och kollektivtrafik. Inget konkret där heller.

6377354507_6f3b7473c1_o Klassisk spontan cykelparkering vid tunnelbanan.

Idékataloger och ”kunskapsplattformer” är säkert bra. Men problemet är inte avsaknad av idéer. Problemet är att ingen vill betala kostnaden. Om man ställer krav på att varje kollektivtrafiknod av viss storlek måste ha ett visst antal cykelparkeringsplatser så är problemet ur världen. Men visst, därmed inte sagt att de här två förslagen inte kommer leda till dramatiskt förbättrade möjligheter att kombinera cykling med kollektivåkande. Men jag är skeptisk. Sen hade jag gärna sett något förslag kring cykelparkering i stort, inte bara kring kollektivtrafiken.

Lagändringar

Cykelutredningen är oerhört försiktig när det gäller att göra lagändringar för att främja cykling. Jag hade till exempel gärna sett förslag på lagändring för att minska toleransen för felparkering i cykelfält eller som i USA införandet av ett minimiavstånd som bilister måste hålla i sidled till cyklister i blandtrafik när de kör om. Men några ändringsförslag gör utredaren:

  • Det nya begreppet ”Cykelgator” införs och får egen skylt, liknande ”Gågator”.På en cykelgata ska bilister anpassa sig efter cyklisterna. Syftet är att ”detta är ett bra sätt att öka cyklisters tillgänglighet och visa att de prioriteras i trafikmiljön”. Det här är ju i praktiken ett kraftfullt slag i luften. Att säga att några slumpvis utplacerade cykelgator skulle främja cykling i landet är som att säga att gågatan på Götgatspuckeln främjar fotgängare i Stockholm. Det främjar fotgängare på Götgatspuckeln, inget annat.

I bästa fall leder ”cykelgatorna” till att de som bor på en ”cykelgata” får det lite bättre när de rullar iväg, i sämsta fall kommer ”cykelgatorna” användas som ett sätt att tvinga ut cyklisterna på bakgator för att slippa ha dem på genomfartsgatorna: ”Ni har ju egna gator, cykla på dem!”. Och tittar man på Stockholms kommuns förslag på cykelgator så handlar det om fyra gatsnuttar som inte hänger ihop överhuvudtaget. För pendlingscyklister är cykelgator helt ointressanta.

  • Cyklister ska få cykla mot enkelriktat. Eller rättare sagt, utredaren vill att det ska förtydligas att cyklister redan får cykla mot enkelriktat – så länge som de gör det i ett cykelfält. Som här på Karlaplan till exempel, där cyklister har ett eget fält som går tvärs emot trafiken längst in i rondellen:

Dubbla budskap

Enkelriktat, men bara att cykla ändå. Det handlar alltså om att måla två vita streck så är saken biff. Många som skrivit om det här har missuppfattat det som att utredningen föreslår en lagändring där enkelriktatskylten inte längre ska gälla cyklister. Det stämmer alltså inte.

Det intressantaste med det här förslaget är att det retat upp Motormännens riksförbund så mycket att de känner att de måste poängtera att cyklister bryter mot lagarna hela tiden. I sitt pressmeddelande skriver de:

Och det är ju inte cyklisternas laglydighet som är skälet till att vi har så många cykelolyckor, det är snarare den bristande respekten för de regler som finns idag, säger Motormännens vd Maria Spetz i en kommentar.

Enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är runt 70 procent av dödsolyckorna bland cyklister resultatet av en kollision mellan cykel och motorfordon.

För så är det ju, cyklisterna kör likt lemlar med flit och vilje in i bilar hela tiden. Det som får Maria Spetz att på det här sättet börja skylla på offren är att hon är rädd att vi nu plötsligt ska ha olika regler för cyklister och bilar och att det ännu mer ska snurra upp cyklisterna så att de far som vettvillingar genom gatorna och utsätter stackars oskyldiga bilister för livsfara:

– Det är olyckligt om vi får en utveckling mot olika trafikregler för bilar och cyklister.
(…)
Men med hänsyn tagen till olycksstatistiken blir det befängt att tillåta cyklister att färdas mot enkelriktat vilket föreslås i Cykelutredningen.

Men det stämmer alltså inte. Utredaren föreslår ingen förändring av reglerna för enkelriktat. Samma regler som förut kommer gälla, även om Motormännen inte kände till dem. Så här står det i texten:

Möjligheter finns redan i dag att tillåta cykling i båda trafikriktningarna på enkelriktade gator. Regeringen bör ge Transportstyrelsen och Trafikverket ett gemensamt uppdrag att, i samråd med SKL, sprida kunskap om gällande reglering för enkelriktat och möjligheterna, inom ramen för denna reglering, att i vissa fall möjliggöra cykling i båda riktningarna.

Men även om förslaget hade varit att ändra betydelsen av skylten, så  hade det inte betytt att vi har olika trafikregler. Det är bara att bestämma att en vanlig enkelriktatskylt betyder ”enkelriktat för motortrafik”. Lite som den här skylten, som ju gör tydlig skillnad på fordon och fordon:

forbud_2_88979a_imgver_full-667

Den förbjuder alla fordon med motor från att köra där (med undantag för mopeder). Fordonet ”cykel” är däremot tillåtet. Se där, olika regler för olika fordon. Å andra sidan betyder det ju att man lika gärna kunde plocka bort enkelriktatskyltarna på de gator man vill att cyklister ska köra och ersätta dem med den här. Inga ändringar behövs alltså och Motormännen kan dra en djup lättnadens suck.

Problemet är att de flesta bilister lyder enkelriktatskylten, medan vissa bilister (vågar jag gissa på 20%?) inte har några problem med att ignorera förbudskylten för motortrafik. Som här på Rutger Fuchsgatan i Stockholm:

Rutger-fuchs-4

Där smiter dagligen vanliga bilister förbi, trots att de enda motorfordon som är tillåtna (enligt tilläggstavlan) är bussar i linjetrafik. Lite som cyklister och rödljus kan man säga. Och så kan man ju inte ha det.

Enkelriktat skyltar däremot har av någon anledning högre status. Kanske något för Motormännen att kolla på.

I nästa del tittar jag bland annat lite på vad utredaren ser för framtid för cykelfälten. I del tre alltså.