Cykelplanen: kolla facit i Holland

![](/content/images/2012/03/bicyleDutch.jpg "bicyleDutch")Cykelbanor i Holland. Foto: Mark Wagenbuur, BicycleDutch
I dag beslutar Trafik- och renhållningsnämnden om att skicka Stockholms Cykelplan 2012 på remiss. På min dagliga cykelväg har staden dock tjuvstartat genom att samtidigt som de bygger bullerplank längs Nynäsvägen, även anlägga nya cykelvägar på ett avsnitt där det tidigare saknats helt. På skisserna ser man att staden tänker fel igen. Varför inte bara kolla facit?

I dag beslutar Trafik- och renhållningsnämnden om att skicka Stockholms Cykelplan 2012 på remiss. På min dagliga cykelväg har staden dock tjuvstartat genom att samtidigt som de bygger bullerplank längs Nynäsvägen, även anlägga nya cykelvägar på ett avsnitt där det tidigare saknats helt. På skisserna ser man att staden tänker fel igen. Varför inte bara kolla facit?

På skisserna ser man att cykelbanorna återigen blir dubbelriktade, kombinerade gång- och cykelbanor på höger sida om vägen. Förutom att de verkar vara på samma nivå som trottoaren (och alltså kommer att översnöas så att alla linjer försvinner på vintern) kommer man dessutom behöva hålla koll på mötande cykeltrafik och all trafik som kommer från höger. Och fotgängarna förstås.

[![](/content/images/2012/03/cykelbanor_nynasvagen_480.png "cykelbanor_nynasvagen_480")](/content/images/2012/03/cykelbanor_nynasvagen.png)Skiss på nya cykelbanor längs Nynäsvägen. Från stockholm.se/nynasvagen. Klicka för större.
* Läs mer om bygget längs Nynäsvägen på [stockholm.se/nynasvagen](http://www.stockholm.se/nynasvagen)*Via [Patrick Johansson](https://www.cyklistbloggen.se/2012/03/vacker-cykelfilm-fran-new-york/#comment-465139378) fick jag en länk till utsökta sajten [BicycleDutch](http://bicycledutch.wordpress.com/) om cykling och trafik i Holland som drivs av Mark Wagenbuur. Han har även filmat trafiksituationer i Holland, och i filmen nedan känns det som att titta på ett facit.

Man jobbar i Holland efter målet “Sustainable Safety”, hållbar säkerhet. För att nå dit använder man fem principer:

  1. Funktionen på vägarna
  2. Homogenitet av massa, hastighet och riktning på trafikanterna
  3. Förutsägbarhet om hur vägen leder samt av enkelt igenkänningsbar skyltning
  4. Förlåtande utforming av vägen och trafikmiljön
  5. Medvetenhet hos trafikanterna

Kortfattat ska vägarna ha ett syfte. Inte gång- och cykelväg, utan antingen eller. På vägarna ska trafikanterna i största möjliga mån röra sig åt samma håll för att minimera kollisoner.
Konsekvent utformade vägar gör också att trafikanten inte behöver titta på skyltar i onödan. Sneda, avfasade kantstenar minimerar risken för fall genom att komma åt kanten. Till sist behövs också utbildning för att göra trafikanterna medvetna.

Effekten av Hollands “Sustainable safety”-principer är att skador på både cyklister och gångtrafikanter minskat stadigt sedan 1970-talet. Sustainable Safety är alltså en framgång på de flesta vis. Något som våra politiker bör studera mycket noggrannt. Tills dess får vi titta på BicycleDutch film och drömma.