/ cykelparkering

Cykelparkeringar, cykelparkeringar överallt!

För drygt ett år sedan klagade vi riktade vi konstruktiv kritik mot att ”Miljöstadsdelen” Hammarby Sjöstad helt saknade offentliga cykelparkeringar (läs: Inga cykelparkeringar i Miljöstadsdelen. Går det att ändra på?). Detta trots att stadsdelen är oerhört cyklisttät.

Sedan dök Stockholmshagarna plötsligt upp (som apropå det nu utvärderas – så har du använt dem, fyll i enkäten!).

![Sjöstadsparkering3](/content/images/2014/10/Sjöstadsparkering3.jpg)Nu är ställen nästan fulla
Sedan nya ställ utanför Konsum:

Sjöstadsparkering

Och Max-restaurangen:

2014-10-29 10.28.30

Och nu ser jag fan nya cykelställ överallt.

![Sjöstadsparkering4](/content/images/2014/10/Sjöstadsparkering4.jpg)Nytt
![Sjöstadsparkering5](/content/images/2014/10/Sjöstadsparkering5.jpg)Nytt!
Jag tycker nästan det känns som att det dyker upp nya hela tiden. Lysande och all cred till de som drev igenom det.

Jag utgår från att det här inte är enda stadsdelen som plötsligt gödslats med parkeringar. Hur ser det ut hos dig?

Christian Gillinger

Christian Gillinger

Christian har cyklat till och från jobbet sedan 2004. Tidigare på en allt risigare Skeppshult Populär, numera med barnen på en Nihola Family

Läs mer